Mainstreaming Peace Education

L’any 2013 i durant l’any 2014, la FCV ha estat promotora del projecte d’aprenentatge permanent per a adults “Mainstreaming Peace Education in Adult Education”. El projecte ha fet possible la mobilitat i l’intercanvi d’informació, coneixements i experiències entre professionals, sobre temes d’igualtat de gènere, tolerància apoderament, interculturalitat i inclusió social de les minories, de les entitats sòcies de Turquia, Holanda, Regne Unit, Eslovènia, Alemanya, França i Catalunya i la realització d’un manual.

Objectius:

  • Desenvolupar un enfocament transnacional coherent per l’educació de la pau com a element d’aprenentatge permanent d’adults;
  • Fomentar de la ciutadania activa, el diàleg intercultural,  la igualtat de gènere i la cohesió social a Europa;
  • Compartir enfocaments de canvi, metodologies i experiències en la educació d’adults;
  • Intensificar la creació dels xarxes, millorant la gestió i les capacitats educatives de les organitzacions de la societat civil en el context de l’aprenentatge permanent.

Durant el mes de juliol, es va publicar el manual resultant del projecte: “Mainstreaming Peace Education – Methodologies, Approaches and Visions”.

El projecte ha comptat amb el suport del programa d’aprenentatge permanent Grundtvig de la Comissió Europea.

la pàgina web del projecte.

Un projecte d’aprenentatge en xarxa!