Project Team

Títol del projecte:  Project Team

Organització d’acollida: Active Bulgarian Society (ABS)

Durada del projecte:1 juliol– 30 d’agost 2021 (2 mesos)

A on: Blagoevgrad, Bulgària

Vacants: 3

Breu descripció:

Active Bulgarian Society (ABS) Es centra en la cooperació entre organitzacions juvenils búlgars i estrangeres. Tenen com a objectiu organitzar i col·laborar en cursos de formació (TC), intercanvis juvenils, voluntariat (CES), iniciatives, seminaris i conferències; Promoure el diàleg entre els joves i promoure la ciutadania activa i els valors europeus entre els ciutadans de la UE.

L’objectiu principal del projecte TEAM és crear un entorn d’aprenentatge per a joves amb menys oportunitats dels països socis i dels països del programa. Es vol que els participants millorin el seu capital social i continuïn amb el seu camí de desenvolupament social.

Al mateix temps, el projecte té com a objectiu contribuir al reforç del diàleg intercultural, promoure la solidaritat, la política juvenil, la ciutadania activa i la sensibilització europea a la zona de Blagoevgrad.

Tasques concretes:

Durant el projecte, les persones voluntàries, segons les seves capacitats, competències i interessos, podran donar suport a les activitats de ABS realitzant tallers, esdeveniments, promoció, xerrades, etc.

Amb el projecte les persones voluntàries podran:

  • Desenvolupar les vostres soft skills i competències clau;
  • Expressar-vos més còmodament en anglès;
  • Obtindre idees creatives i innovadores;
  • Fer amics de tot el món;
  • Aprendre a planificar i organitzar esdeveniments;
  • Augmentar el vostre nivell de ciutadania activa.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.