From Pollution 2 Inclusion

Títol del projecte:  From Pollution 2 Inclusion

Organització d’acollida: RES POLIS and SFERA International

Durada del projecte: Del 26 de juliol al 3 d’agost 2021

A on: Kruševac, Serbia

Vacants: 5

Breu descripció:

Aquest projecte vol ser una eina de transformació social per conscienciar a la població sobre la necessitat de protegir el medi ambient. POLLUTION 4 INCLUSION vol utilitzar la filmació muntatge i producció de pel·lícules com a mitjà per promoure l’activisme juvenil en lluita contra el canvi climàtic i la participació de persones joves en la defensa de la natura.

Objectius:

L’objectiu d’aquest projecte és utilitzar eines digitals per sensibilitzar a la població sobre la importància de protegir el nostre medi ambient. Com a principals eines, el projecte comptarà amb la narració d’històries i els curtmetratges. Amb la implementació d’aquest projecte es vol aconseguir:

  • Incrementar el nivell de sensibilització i coneixença de la població sobre l’estat actual en que es troba el nostre planeta i els efectes que provoca el canvi climàtic en ell.
  • Compartir experiències i punts de vista de com afrontar els problemes derivats de la contaminació.
  • Promoure l´ús de pel·lícules com a eina per a ser ciutadans proactius i amb iniciativa de canvi en la societat que vivim.
  • Compartir i descobrir la cultura de les persones participants i de com cada país treballa a favor de l’ecologia.
  • Promoure el voluntariat i l’activisme de la gent jove.

A l’intercanvi també participaran joves de Macedònia del Nord, Albània, Serbia, Polònia i Bosnia & Herzegovina.

Qui pot participar?

A l’intercanvi poden participar persones joves residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, i que els interessi el tema i objectius de l’intercanvi. Estem buscant persones que els agradi l’ecologia i que estiguin compromeses en la lluita contra el canvi climàtic. A més a més les persones participants han de tenir nocions de gravació, muntatge i edició de vídeos com també habilitats en l’escriptura.  

Què cal fer per participar?

Completar el formulari d’inscripció com a participant o com a cap de grup

Donat el límit de places disponibles (5+1) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar a l’intercanvi juvenil, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet.

Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’intercanvi estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

En finalitzar el projecte, els i les participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas per l’intercanvi juvenil. Per part de la FCV els i les persones participants assistiran a una trobada d’avaluació.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Prèviament a la sortida també caldrà que els i les participants presentin una prova PCR negativa.

Per a més informació sobre l’intercanvi i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.