Peacebag for EuroMed Youth

“Peace Bag for Euromed Youth” és un projecte de llarga durada coordinat per la FCV, amb el suport de la Fundació Anna Lindh i en col·laboració amb 17 organitzacions juvenils de 14 països:Logo Algèria, Bulgària, Egipte, Grècia, Itàlia, Jordània, Líban, Romania , Palestina, Polònia, Països Baixos, Espanya, Tunísia i Turquia. L’objectiu del projecte és difondre l’educació per a la Pau, el diàleg intercultural i el treball amb els joves.

La “Peace Bag” és un conjunt d’eines de treball, mètodes, estudis de casos, conceptes clau, informació i activitats pràctiques que els joves poden utilitzar i adaptar a les seves necessitats. Aquesta guia de formació pot ajudar els joves per entendre com la Pau i el diàleg intercultural es relacionen amb el seu treball del dia a dia.

Pla Estratègic 2014-2016

Visió

Comunitats actives  on els joves i líders de la comunitat tenen la capacitat de veure i actuar en conflictes, transformar-los en oportunitats i actuar per tal de trobar la felicitat en el treballar i conviure en un nivell de pau interior, interpersonal, social i mediambiental.

12366190_912130622173434_6387858319859955796_oMissió

Som una xarxa d’ONGs que treballen a la regió Euromed tenint com a objectiu capacitar, millorar, construir i augmentar les capacitats dels joves i líders de la comunitat, en la transformació de conflictes en procediments no violents i la creació d’estructures de suport que condueixin a la pau local, regional e internacional.

Valors
  • Valors generals: respecte, honestedat, humilitat, confiança, integritat, empatia, diversitat, potenciar, llibertat, senzillesa, responsabilitat, capacitat de resposta;
  • Enfocament: la no-violència, la inclusió, la creativitat, la igualtat, flexibilitat;
  • Ètica: transparència, rendició de comptes, de les paraules als fets (pràctica el que predica).
Objectius estratègics
  • Augment de la sensibilització;
  • Creació de capacitat;
  • Creació d’estructures de suport;
  • Desenvolupament de la xarxa.

En el marc de la xarxa i durant l’any 2016, la FCV ha promogut el desenvolupament de projectes de llarga durada de SVE com a estratègia de recursos humans de la xarxa, promovent la realització de projectes SVE amb el títol “Volunteering for Peace”, entre els membres de la xarxa i en col·laboració amb l’Agència nacional espanyola i turca.

A més, la FCV ha coordinat la sol·licitud del projecte internacional “Peace Bag 2.0”, en el marc de la convocatòria de subvencions de la Fundació Anna Lindh pel diàleg intercultural, en col·laboració amb les altres 15 entitats membres de la xarxa. El projecte, no seleccionat, inclou una concreció de les eines i infraestructures digitals per donar suport a la xarxa i promoure els seus objectius i recursos educatius en format digital.  Si que va aprovar-se però, el curs EuroMed “Training for Trainers”, en la mateixa convocatòria i que es durà a terme al llarg de l’any 2017 (coordinat per UNOY-Peacebuilders i promogut per la FCV).

A més, la FCV ha col·laborat en l’organització del camp internacional per la pau “Global Youth Rising” que va tenir lloc a Romania, acollit per PATRIR.

el manual del PeaceBag online!