Youth Cultural Centre

Títol del projecte: Youth Cultural Centre

Organització d’acollida: FRSP

Durada del projecte: 12 mesos (1 setembre 2021 -30 d’agost 2022)

A on: Oswiecin, Polònia

Vacants: 2

Breu descripció:

Tot i ser seleccionada per l’entitat FRSP, les tasquesdesenvolupades tindran lloc al Centre Cultural de Joves a Oswiecin.

Amb el suport de diverses activitats, utilitzant l’educació no reglada, volen promoure l’aprenentatge a través de l’acció i la pràctica. Promoure l’ensenyament del treball en grup, la creativitat, la independència i la responsabilitat de les

decisions. Volen involucrar voluntari/es estranger/es per activar la joventut local, obrir-los a la cooperació internacional, , i també a les activitats locals.

Tasques concretes (a escollir):

-Activitats per infància (7-12 anys)

– Dirgiri tallers musicals, creatius, desenvolupant la imaginació, habilitats manuals, etc.,

– Tallers d’arts i manualitats (pintura, dibuix)

– Tallers de bricolatge (exemples: ceràmica)

– Jocs d’educació no reglada

– Vacances d’hivern: tallers de teatre, creació i dansa; dia dels jocs de taula; donar suport als i les cuidadores durant els viatges fora de la zona del centre cultural (per exemple, un viatge al cinema);

– Classes d’idiomes, tant en anglès com en llengua materna de la persona voluntària;

-Activitats per joves (12-20 anys)

– Organització de tallers o concursos sobre temes diversos (ciutadania europea, multiculturalitat i altres);

– Classes d’idiomes, tant en anglès com en llengua materna del/la voluntàri/a;

– Liderar el club de voluntariat: reunions d’informació on els joves podran conèixer els programes Erasmus + i el Cos Europeu de Solidaritat, però també altres possibilitats finançades amb fons de la UE (per exemple, pràctiques o formació)-

– Tallers de fotografia, dansa i música, etc.

– Organització de Cine Fòrum

Suport a la creació i organització d’esdeveniments especials i culturals

– Ajudar a organitzar esdeveniments culturals juntament amb treballadors de MDK (concerts, concursos de joves talents, etc.)

-Ajudar a organitzar una reunió amb el Pare Noel o Sant Martí per a nens i nenes durant el Nadal ialtres festivitats

– Possibilitat d’organitzar el vostre propi esdeveniment especial segons la idea original per tal d’enriquir l’oferta del Centre de Cultura

Ajuda en el treball d’oficina

– Arxivar documents;

– Gestió i documentació de projectes;

– Actualització del MDK INSTAGRAM;

– Documentació visual de projectes i esdeveniments: fotografia, pel·lícules, vídeos musicals, etc.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.