OPTIMUS YOUTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durada del projecte: del 25 d’agost al 2 de setembre 2022, dies de viatge inclosos.

A on: A Peja (Kosovo)

Entitat d’acollida: Lens-Kosovo

Entitats participants: Union of Youth Workers (Macedònia del Nord), Beyond Barriers (Albània), Udruga Studio B (Croàcia), Mlad Info International (Polònia), Centre Cultural de Kaunas (Lituània), Balkan Idea – Novi Sad (Sèrbia) i la Fundació Catalunya Voluntària.

Nombre de participants: 25

Places disponibles: 2

Breu descripció: 

El curs gira al voltant de conèixer com fer ús de les eines digitals, les xarxes socials i els mitjans de comunicació en processos de formació per a joves i en processos de desenvolupament comunitari, per tal d’assolir fites de reconciliació entre grups i comunitats amb posicions confrontades, de promoció de la coexistència pacífica i de construcció de la pau.

Objectius:

El curs de formació  “Optimus Youth” aspira a informar i sensibilitzar sobre el paper que té el treball amb joves per consolidar la pau i transformar els conflictes. El curs oferirà eines pel desenvolupament de competències digitals i de transformació de conflictes que reforçaran les capacitats de les entitats juvenils participants, pel que fa al desenvolupament de competències  d’alfabetització mediàtica i de promoció de la pau.  

Les persones seleccionades podran aprendre eines innovadores per aconseguir diversos objectius: socials, d’aprenentatge i d’apoderament juvenil.

Les activitats del curs permetran el desenvolupament de competències interculturals, de treball en equip i lingüístiques.

Qui pot participar?

En aquest curs poden participar persones residents a Catalunya, majors de 18 anys, amb un bon coneixement de l’anglès i  amb el següent perfil:

-responsable d’una entitat juvenil no lucrativa;

– treballador/as juvenil, educador/a, formador/a,professor/a; 

– persona jove que forma part d’una entitat.

Què cal fer per participar?

Completar el formulari d’inscripció en aquest enllaç no més tard del 19 d’agost (!).

Un cop feta la fitxa, us recomanem enviar un correu electrònic a projectes@catalunyavoluntaria.cat amb l’assumpte ‘TC Optimus Youth’, el teu nom complet i número de telèfon mòbil.Donat el límit de places disponibles i la proximitat de l’activitat recomanem completar la fitxa i enviar aquest correu com més aviat millor.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una sessió informativa en línia, la participació en la qual és obligatòria.

Important: Les persones seleccionades són responsables de realitzar la compra dels seus títols de transport fins a Pristina o fins a Skopje. (aeroports internacionals més pròxims a Peja). Els organitzadors realitzaran el reemborsament del preu del viatge fins un import màxim de 360€. En cas que la despesa del viatge superi aquest import, la persona seleccionada ha d’assumir la diferència.  La quota de participació en l’activitat és de 50€. En cas de no poder satisfer la quota,, cal comunicar-ho en el moment de la selecció. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. 

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’activitat estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

En finalitzar l’activitat, els participants rebran el certificat Youthpass amb la descripció dels aprenentatges i competències desenvolupades.

Per a més informació sobre el curs i com participar, no dubteu en enviar un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat  (Lluc)