Opportunities ahead

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the project: Opportunities ahead in Rybnik MDK

Hosting organization: Project of Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego  Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku.

Period: 01.01.2023 – 31.08.2023 (flexible)

Where: Rybnik, Poland

Vacancy: 1

Brief description:

By implementing the project, you will

 • Contribute to overcoming language barriers among the inhabitants of Rybnik and its surroundings
 • Contribute to increasing the openness of the inhabitants of Rybnik to new, foreign and unknown ones
 • Chow that the EU funds will also reach local communities and not only large agglomerations
 • Provide an opportunity to meet and talk to representatives of other countries and cultures of our local community
 • Strengthen intercultural communication skills
 • Increase local participation in community and civic life, develop a sense of initiative
 • Create interesting offers of activities for the local community

Participant tasks:

 • Participation in activities for children, usually in the afternoon, after their school
 • Cooperation with teachers of singing, dancing, drawing, playing instruments classes
 • Participation in theater classes
 • Assistance in the daily work of the youth center
 • Organising events and workshops e.g. international evenings, cooking workshops, etc
 • Promotional activities of the European Solidarity Corps and Erasmus Plus programmes (running presentations and workshops for youth)
 • Halo Rybnik activities (volunteering at events organised by the city, photographing events, international days/events, tour guides and toursists’ service)
 • Conducting classes and workshops in schools about the country of origin

Participants profile:

 • The real motivation for the experience
 • Age between 18-30 years old
 • Willingness to live and work in Rybnik
 • Interest in working with children and youth but also with seniors
 • High interest in culture
 • Willingness to teach and learn foreign languages
 • Willingness to learn about Polish culture and traditions, but also readiness to share their culture
 • High level of interpersonal communication, activities within the project focus on working with people
 • Initiative and creativity
 • Previous experience in various cultural and social activities will be welcome but not obligatory

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat