Old Town Children’s Day Center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the project: Old Town Children’s Day Center

Hosting organization: Old Town Children’s Day Center

Period: 01.10.2022 – 31.08.2023 

Where: Kaunas, Lithuania

Vacancy: 1

Brief description:

Old Town Children’s Day Center” is a non-governmental organization founded in 2000. The goal of the center is to organize after school time for children. Our mission is to meet the essential needs of children and families by mobilizing the community and professional staff.
Our vision: a safe and welcoming environment – a nurturing and harmonious family.
In our activities, we are guided by Christian values (human rights, the Common Good, solidarity, subsidiarity, justice and compassionate love towards our neighbor, responsibility and zealous division of labor).

Participant tasks:

Spending time with children, organizing activities (for example: painting), and helping the team in working with children.

We work with children who have special needs and behavioral disorders.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat