Mystery of Art & Sport

 

 

 

 

 

 

 

Del 4 d’octubre al 13 d’octubre 2021. Amasya, Turquia.

Entitat d’acollida: AKDOSD (Search- Rescue and Nature Sports Specialty Club Association)

Número de participants: 8 per a menors d’edat (6 + 2 caps de grup)

Breu resum:

L’intercanvi MYSTERY OF ART & SPORT vol treballar l’adaptació de persones amb dificultats d’aprenentatge o discapacitat física a qualsevol tipos d’esport per a la millora de la qualitat de vida.

La pràctica i aprenentatge de l’esport esdevé una eina educativa realment inclusiva, ja que els infants i joves capten la informació enviada pel docent mitjançant tres tipologies de canals diferents: el visual, l’auditiu i el cinestèsic; malgrat que sempre tenen més facilitat de retenció a través d’un d’aquests. Si ens aturem a pensar un moment, l’esport integra aquests tres canals de retenció d’informació de manera conjunta, i permet doncs en conseqüència, l’adaptació a les capacitats individuals de cada un dels joves un cop a l’aula.

Per aquest motiu l’intercanvi Mystery of Art & Sport vol posar en contacte persones d’arreu del món per connectar de manera intercultural mitjançant l’esport com a eina d’inclusió.

En aquest projecte participaran 5 grups nacionals, de 8 participants, procedents de Itàlia, Latvia, Romania, Bulgària i Espanya. Durant 9 dies hàbils, els mètodes de treball es basaran en educació no reglada, com ara: debats, jocs de simulació, formació d’equips, taller, interacció amb la gent local, nits interculturals, activitats culturals i reflexions.

Objectius del projecte

  1. Adquisició de valors tan útils com el respecte, el treball en equip, l’empatia i l’esforç, entre d’altres, que poden servir als infants per adaptar-se al món escolar i posteriorment al laboral.
  2. Treballar l’educació emocional, capacitant els joves per canalitzar i verbalitzar les pròpies sensacions i emocions a través de l’esport, tot contribuint al seu desenvolupament holístic.
  3. Mecanització de diferents rutines i hàbits que poden influenciar de manera directa en l’augment del rendiment escolar d’aquells joves amb més dificultats acadèmiques.
  4. La prevenció de conductes de risc, com podrien ser el consum de tabac, alcohol i altres tipologies de drogues.

Qui pot participar?

A l’intercanvi poden participar persones joves residents a Catalunya, d’entre 16 i 25 anys, i que els interessi el tema i objectius de l’intercanvi. Aquelles persones joves amb dificultats d’aprenentatge, dislèxia o aproxesia entre d’altres, que vulguin millorar les seves capacitats.

Què cal fer per participar?

Completar el formulari d’inscripció com a participant o com a cap de grup

Donat el límit de places disponibles (6+2) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar a l’intercanvi juvenil, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet.

Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’intercanvi estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

En finalitzar el projecte, els i les participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas per l’intercanvi juvenil. Per part de la FCV els i les persones participants assistiran a una trobada d’avaluació.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Prèviament a la sortida també caldrà que els i les participants presentin una prova PCR negativa. La FCV recomana fermament que totes les persones participants contractin una assegurança en cas de contagi per Covid19 específicament. Tan la prova PCR com l’assegurança són despeses no cobertes per el programa ERASMUS+.

Per a més informació sobre l’intercanvi i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i Fundació Bancària ‘la Caixa’.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.