Multipliers for peace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan? Del 17 al 29 de juliol 2022

A on? Stratoni, Grècia  

Entitat d’acollida: United Society of Balkans

Número de participants:  3

Breu resum:

Els problemas socio-econòmics que pateix Europa, combinat amb l’onada de fluxes migratòris sense precedents,  están conduint lentament a una Europa dividida.

El projecte “Multipliers for peace” pretén superar els estereotips entre les persones participants, generar confiança i enfortir els conceptes de democràcia, pau i drets humans a través de l’establiment del diàleg intercultural com a eina de canvi.

Objectius del programa: 

L’objectiu principal el programa és que les persones joves adquireixin competències per tal de veure-hi més enllà i no deixar-se portar per prejudicis. La metologia al llarg del projecte és basarà en el següent:

  • Primera fase- reconciliació amb “jo mateix”.
  • Segona fase: trencar estereotips sobre els països d’acollida i els països d’origen de refugiats i migrants.
  • Tercera fase: difusió de la pau i la solidaritat més enllà de les fronteres mitjançant accions futures.

Qui pot participar?

A la formació poden participar persones joves residents a Catalunya, majors de 18 anys (sense edat límit), i que els interessi el tema i objectius de la formació. Cal tenir en compte que la llengüa vehicular del projecte és l’anglès.

Què cal fer per participar?

Completar el formulari d’inscripció com a participant 

Donat el límit de places disponibles (3) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar a l’intercanvi juvenil, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet.

Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’intercanvi estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

En finalitzar el projecte, els i les participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas per l’intercanvi juvenil. Per part de la FCV els i les persones participants assistiran a una trobada d’avaluació la qual també és obligatòria.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Prèviament a la sortida també caldrà que els i les participants presentin una prova PCR negativa en cas que el país d’acollida ho requereixi.

La FCV recomana fermament que totes les persones participants contractin una assegurança en cas de contagi per Covid19 específicament. Tan la prova PCR com l’assegurança són despeses no cobertes per el programa ERASMUS+.

Per a més informació sobre l’intercanvi i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.