MultiKulti

Títol del projecte:  MultiKulti

Organització d’acollida: POLITES association

Durada del projecte: 1 juliol– 30 d’agost 2021 (2 mesos)

A on: Szcezcin, Polònia

Vacants: 2

Breu descripció:

Multi Kulti és un projecte de voluntariat de curta durada centrada en desenvolupar les 8 competències clau mentres es realitzen diferents activitats de voluntariat, com ara: treballar amb infants, recerca d’informació, donar suport a la feina realitzada pel Centre Regional de Voluntariat…

El tema principal del projecte és el treball amb infants, organitzant i realitzant dues sessions dels tallers d’estiu Multi Kulti. Durant aquest temps es presentarà la pròpia cultura, el país, la regió, etc i desenvolupant idees per infants de les edats de 9-13 anys.

Les persones voluntàries tindran l’oportunitat de participar en activitats i tallers per desenvolupar idees i mètodes per treballar amb infants.

Tasques concretes:

El tema principal d’aquest projecte és treballar amb infants organitzant dues sessions dels tallers anomenades “MultiKulti”. La idea dels tallers són presentar als infants i joves (de 9 a 16 anys) cultura i llengua dels països que participen en el projecte. A més de MULTI KULTI totes les persones voluntàries tindran l’oportunitat de participar en diferents tallers, investigar sobre voluntariat i ONG, reunirse amb altres ONG de Szczecin i donar suport a les seves activitats.

Només arribar es comencarà per la formació a l’arribada: Allà hi haurà l’oportunitat de conèixer a totes les persones participants, compartir les expectatives i pors, i compartir altres temes que poden ser útils pel projecte.

Un cop finalitzat, es faran diferents activitats de promoció: actualitzar el blog, escriure articles, compartir activitats i tallers, fer tallers per compartir la cultura. A més, les persones seleccionades tindran l’espai per desenvolupar iniciatives pròpies segons les seves preferències, per exemple, organitzar esdeveniments, torneig d’esports, etc.

L’objectiu és que les persones voluntàries utilitzin la seva creativitat i actitud positiva per tal de realitzar les activitats que més s’adaptin a les necessitats d’ell/es mateixes, i dels nens i nenes.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.