Multipliers for Peace

Dates: Del 21 de juliol al 2 d’agost del 2020 (dies de viatge inclosos).

Participants: 2 

Lloc: A Stratoni (Grècia)

Breu descripció

En un context de crisi a Europa, continent que encara arrossega els efectes de la forta crisi financera de fa més d’una dècada, amb una agenda marcada per crisis tan greus i urgents com la dels refugiats i la del medi ambient; en aquest context ja de per sí prou preocupant, marcat per l’existència de múltiples conflictes a tot Europa, l’actual situació de crisi sanitària i econòmica global causada per la pandèmia del coronavirus encara crea més incertesa.

En un context abonat per la desconfiança, la polarització i, fins i tot la por, entre diferents grups que viuen dins d’una mateixa comunitat, considerem que les organitzacions de la societat civil que organitzem el curs, entre elles, la FCV, hem de donar eines que ajudin a prevenir i transformar els conflictes, a superar les polaritzacions i a promoure la pau i la cohesió social. Si una cosa ens ensenya la crisi és el valor de la solidaritat, de la responsabilitat personal i social i de què vivim en un món globalitzat.

L’activitat capacitarà a persones joves, líders, treballadors juvenils i comunitaris a dur a terme d’iniciatives de formació i de sensibilització per a la promoció i construcció de la pau,  en contra del racisme, la discriminació, els discursos radicals i populistes.

El projecte aspira a desenvolupar iniciatives innovadores i juvenils que reforcin la cohesió comunitària i la solidaritat, creant noves iniciatives de naturalesa participativa, integradora i respectuosa amb la diversitat (ideològica, cultural) existent en la nostra societat.

En el curs es compartiran eines i aprenentatges de la formació no reglada i de l’educació per la pau enfocades en afavorir la participació i l’exercici de drets com a prevenció davant de tensions i conflictes existents entre persones, grups i comunitats arreu d’Europa que han de servir-nos per superar de la millor manera possible la crisi actual.

El curs ha de servir per reforçar el compromís dels participants com a líders comunitaris i crear noves  associacions de col·laboració entre les entitats participants, de 8 països, per a la realització de noves iniciatives per la promoció i construcció de la pau liderades per persones joves compromeses amb el seu entorn.

Objectius:

L’objectiu principal del curs de formació és capacitar les 24 persones participants per esdevenir multiplicadors/es i desenvolupar noves iniciatives per una coexistència pacífica.  El grup coneixerà  noves  eines per identificar i resoldre diferents tipus de conflictes, superar estereotips i prejudicis i aprendrà nocions  de l’educació per la pau.

Participar en l’activitat els encoratjarà a dur a terme iniciatives en contra el populisme i la xenòfobia i per superar conflictes existents en les seves comunitats i a nivell global.

Un altre dels objectius és intensificar la cooperació transnacional entre les entitats sòcies del projecte i les persones participants per desenvolupar noves iniciatives amb el suport del programa Erasmus+.

Qui pot participar?

A la formació poden participar totes les persones residents a Catalunya, majors de 18 anys, que siguin o hagin estat líders i treballadors juvenils, membres d’ONG, voluntaris/es en ONG que treballen amb joves, interessats en el tema del curs. Cal tenir un nivell mitjà-alt d’anglès (llengua oficial del curs) que permeti comunicar-se amb els altres participants durant el curs.

Què cal fer per participar?

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar al curs, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet. Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant el curs estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia del programa 275€) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

En finalitzar el projecte, els participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas pel curs de formació.

Per a més informació sobre el curs i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat (Lluc).

*IMPORTANT: Donada la situació d’incertesa arran de la crisi mundial sanitària, és possible que les dates de l’activitat canviïn i l’activitat es posposi (o  es cancel·li). Us mantindrem informades.