Media Literacy and Intensive Project Writing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan? Del 25 al 30 de setembre del 2022, dies de viatge inclòs.

A on? A Busteni, Romania. L’allotjament es a la Vila Doi Ponei.

Entitat d’acollida: Asociatia Umanista Romana (Romania).

Altres països participants: Romania, Turquia, Bulgària,Grècia i Croàcia.

Nombre de participants: 24

Places disponibles: 3

Breu resum:

El curs de formació internacional ‘Media Literacy and Intensive Project Writing’   està dedicat a aprendre tècniques de narració, per  aprendre a escriure projectes educatius, socials i culturals protagonitzats per joves i per millorar les habilitats d’alfabetització mediàtica.

El curs és una oportunitat per guanyar en confiança i en experiència per crear noves històries  que afavoreixen la comprensió de valors positius com són la solidaritat, la diversitat i la coexistència pacífica, enfront dels discursos discriminatoris i populistes basats en la confrontació (quan no en violència) envers els/les ‘altres’, així com per aprendre tècniques per a la interpretació de textos i imatges.

El curs és en l’anglès.

Objectius del curs:

  • Desenvolupar coneixements per construir narratives no discriminatòries ni violentes.
  • Desenvolupar competències per la creació i disseny de nous projectes i iniciatives juvenils. 
  • Millora de competències digitals, d’alfabetització mediàtica i de pensament crític.
  • Aprenentatge de tècniques per explicar històries (‘storytelling’). 

L’activitat és una oportunitat per conèixer i crear nous vincles amb persones i entitats juvenils de diversos països, així com per realitzar els primers passos pel disseny conjunt de noves iniciatives. 

Qui pot participar?

Al curs poden participar persones residents a Catalunya, majors de 18 anys, amb un bon coneixement de l’anglès i amb responsabilitat com a part d’una entitat juvenil (treballador/a juvenil, educador/a, formador/a,  gestor/a de projectes, monitor/a).

Què cal fer per participar?

Completar el formulari d’inscripció en aquest enllaç no més tard del 16 de setembre (!). Un cop feta la fitxa, us recomanem enviar un correu electrònic a projectes@catalunyavoluntaria.cat amb l’assumpte ‘TC Media Literacy’, el teu nom complet i número de telèfon mòbil. Donat el límit de places disponibles i la proximitat de l’activitat recomanem completar la fitxa i enviar aquest correu com més aviat millor. Ens reservem el dret a finalitzar el procés de selecció abans del termini fixat.

La persona seleccionada serà informada i convocada a una sessió informativa en línia, la participació en la qual és obligatòria. 

Important: la persona seleccionada és responsable de realitzar la compra del seu bitllet de vol, de tren o d’ autobús fins a Busteni (Romania). Els aeroports internacionals més propers (a poc més de 100KM) són el de Sibiu i el de Bucarest.

L’entitat coordinadora farà el reemborsament del preu dels títols de viatge fins un import màxim de 360€. En cas que la despesa del viatge superi aquest import, la persona seleccionada ha d’assumir la diferència.  La quota de participació en l’activitat és de 50€.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’activitat estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

En finalitzar l’activitat, els/les participants rebran el certificat Youthpass amb la descripció dels aprenentatges i competències desenvolupades.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Prèviament a la sortida també caldrà que els i les participants presentin una prova PCR negativa en cas que el país d’acollida ho requereixi. La FCV recomana fermament que totes les persones participants contractin una assegurança en cas de contagi per Covid19 específicament. Tan la prova PCR com l’assegurança són despeses no cobertes per el programa ERASMUS+.

Per a més informació sobre el curs de formació i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat (Lluc)