Communication at LOGO Youth

Títol del projecte:  Graphic design and communication  

Organització d’acollida: LOGO Youth information centre

Durada del projecte: 11 mesos (1 setembre 2021- 30 de juliol 2022)

A on: Graz, Àustria

Vacants: 1

Formulari a completar, fes clic aquí.

Breu descripció:

LOGO és un servei d’informació juvenil que té l’objectiu d’enriquir la vida dels i les joves i proporcionar informació variada sobre treball, temps lliure, educació, salut i projectes internacionals. La persona voluntària té la possibilitat de donar suport a un equip en diferents nivells.

SUPORT EN L’ÀMBIT DEL TREBALL D’INFORMACIÓ JUVENIL:

– Conèixer les tasques bàsiques i els reptes del treball d’informació juvenil.

– Conèixer el grup objectiu del Servei d’Informació Juvenil, com ara els i les joves, multiplicadors, socis de totes les descripcions

-Conèixer mètodes de treball del treball d’informació juvenil com ara informational literacy, com fer consultes, com editar i dissenyar informació rellevant per els i les joves, donant una visió en l’assessorament juvenil

SUPORT AL CAMP DE LA RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ:

– La persona voluntària participarà en creació de material de suport de mitjans i xarxes socials. Podrien incloure fotos, pel·lícules, articles, pòsters, fulletons, pàgina web i fins i canals de xarxes socials.

Els i les participants organitzaran activitats culturals, desenvoluparan tallers, formaran part de l’equip local per tal de continuar i organitzar noves activitats pel centre cultural. Formarà part de tot el procés: planificació, organització, desenvolupament, avaluació i difusió.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.