Let’s get together

Títol del projecte: Let’s Get Together

Organització d’acollida: Arci servizio civile Vicenza 

Durada del projecte: 12 mesos. Data d’inici flexible.

A on:  Vicenza, Vèneto, Itàlia

Vacants: 1 participant 

ARCI SERVIZIO CIVILE VICENZA és una organització sense ànim de lucre nascuda amb l’objectiu de promoure els valors de pau, la no violència i el servei civil com a forma d’educació a ciutadania activa. Creen i coordinen projectes de voluntariat en àmbits socials i culturals de la zona de Vicenza. ASC Vicenza recluta un equip de voluntaris en funció civil que col·labora amb ESC (European Solidarity Corps) durant tot l’any a Porto Burci.

Breu descripció:

Porto Burci és un centre cultural i mediambiental. En aquest espai, s’hi duen a terme classes de ball, ioga, costura, fusteria o tallers, projeccions de pel·lícules, exposicions, conferències, es fan petits concerts a les diferents sales del centre. Cada setmana i cada dia a Porto Burci és diferent gràcies a la diversitat de persones que hi aporten el seu gra d’arena.

Cinc organitzacions gestionen el centre i organitzen activitats de manera conjunta: ASC Vicenza, Legambiente, Non Dalla Guerra, Arciragazzi, Cosmos.

Porto Burci també té un jardí a l’interior el qual ha estat reorganitzat i reestructurat per apassionats voluntaris durant el llarg confinament. En aquests moments, és un hort urbà.

Tasques concretes:

  1. Recepció, suport i acollida al centre, proporcionar informació, ajudar a diverses tasques de neteja i ordre i ajudar dins l’àmbit del suport gestionant l’equip tècnic.
  2. Promocionar el coneixement d’Arci Servizio Civile i Porto Burci: xarxes socials, pàgina web, tríptics informatius, imatges, vídeos (comunicació on-line i de manera presencial).
  3. Laboratori ESC: Promoció, dur a terme reunions públiques i fer ressò, així com donar a conèixer els programes de voluntariat dins el marc d’Erasmus+.
  4. Participar de manera activa a la ràdio web i aprendre a produir podcasts.
  5. Desenvolupar un projecte personal adreçat a la comunitat.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat  especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.