Let it be 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan? 12.09.2022 – 22.09.2022

A on? Gánt-Bányatelep, Hungria

Entitat d’acollida: EGYÜTTHATÓ Közösségepítő Egyesület // Association for Community Development CO-EFFICIENT

Número de participants:  3

Breu resum: 

El projecte LET IT BE 4 pretén realitzar més passos per conscienciar sobre la importància de l’autoconeixement i la reflexió per als treballadors i treballadores juvenils i ho puguin integrar en la seva vida professional. A més a més el projecte vol despertar l’interès pel desenvolupament professional recolzat per la supervisió a través de les pròpies organitzacions juvenils. Tanmateix hi ha previst utilitzar una nova eina de difusió: una pàgina web que inclou tota la informació, materials i resultats (vídeos, manuals, testimonis) relacionats amb el projecte Let it be 4. Això pot servir com un recurs i una eina per arribar a un públic més ampli fora de l’associació o fins i tot a les organitzacions que treballen amb projectes Erasmus+. 

Durant els 10 dies de formació, els participants realitzaran tallers estructurats i desenvoluparan les seves competències interpersonals i socials a través d’ells. Compartiran els seus mètodes aplicats i a partir del feedback i l’anàlisi del grup per tal de millorar. Al llarg del projecte es crearan espais de reflexió per tal de compartir experiències, oferir un espai segur per a l’aprenentatge i per millorar l’auto coneixement i l’empatia. 

Objectius del programa: 

L’objectiu principal del projecte és augmentar la qualitat del treball juvenil amb l’ajuda de les següents eines:

– transmetre l’eina de supervisió del grup d’iguals als treballadors de joventut que participaran en el curs de formació, que després retornaran el mètode a la seva organització per demostrar-ho amb l’objectiu d’aplicar-lo de manera regular;

– amb la pàgina web que crearem per difondre àmpliament el possible ús de la supervisió entre iguals entre els professionals, conscienciant sobre l’autoconeixement professional i la prevenció de l’esgotament.

Qui pot participar? 

En aquesta formació poden participar persones joves residents a Catalunya, majors d’edat, i que els interessi el tema i objectius del projecte. En especial, aquelles persones que treballen en l’àmbit juvenil o están implicades em esplais, caus o grups/organitzacions de lleure juvenil. És important que les persones participants es puguin expresar en llengüa anglesa.

Què cal fer per participar? 

Completar el formulari d’inscripció com a participant  

Donat el límit de places disponibles recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar a l’intercanvi juvenil, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet.

Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’intercanvi estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

En finalitzar el projecte, els i les participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas per l’intercanvi juvenil. Per part de la FCV els i les persones participants assistiran a una trobada d’avaluació la qual també és obligatòria.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Prèviament a la sortida també caldrà que els i les participants presentin una prova PCR negativa en cas que el país d’acollida ho requereixi. La FCV recomana fermament que totes les persones participants contractin una assegurança en cas de contagi per Covid19 específicament. Tan la prova PCR com l’assegurança són despeses no cobertes per el programa ERASMUS+.

Per a més informació sobre el projecte i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.