KA2 Minorities as Opportunity and Occasion for Chrysalis -MOOC

El 2017, la FCV va establir una nova cooperació en el marc del projecte ‘Minorities as Opportunity and Occasion for Chrysalis -MOOC’. El projecte KA2 de cooperació i d’intercanvi de bones pràctiques europeu i de dos anys de durada (2017-2018), tenia l’objectiu de crear un curs obert i en línia dedicat a professionals que treballen amb joves (educadors, professors, formadors, entre d’altres), que els sigui útil  per millorar les seves competències interculturals i que els hi ofereixi noves eines, teòriques i pràctiques, per gestionar i donar valor a la diversitat cultural, com a font d’aprenentatge i de millora continuada de les seves competències professionals.

Liderat per l’entitat italiana Informa Giovanni, el projecte està promogut per 15 organitzacions de 7 països de la Unió Europea (Itàlia, Finlàndia, Portugal, Holanda, Bèlgica, Espanya i Àustria), incloent a 2 universitats, 3 ajuntaments, 1 col·legi professional i 8 entitats no lucratives i no governamentals dels països esmentats, 3 de les quals són catalanes: el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya -CEESCFICAT i la FCV.

Es va realitzar una primera trobada al gener 2017 a Palermo, Itàlia, per acordar els elements bàsics dels projecte entre totes les entitats, així com terminis, tasques i responsabilitats. El projecte ha inclòs 7 visites a 7 indrets d’Europa, durant una setmana, per conèixer sobre el terreny bones pràctiques de gestió de la multiculturalitat realitzades per part d’entitats de la societat civil, així com de l’Administració Pública i dels diversos agents educatius. En concret, la FCV va acollir del 16 al 24 de juny 2017 a Barcelona la segona de les visites.

El curs es va presentar al desembre 2018 i consta de 6 mòduls i tracta de temes tan diversos com són l’autoavaluació  i consciència sobre la cultura d’un/a mateix/a, la lluita en contra de la discriminació i dels prejudicis, amb informació i tècniques per afavorir la inclusió,la participació, la creativitat o l’ avaluació continuada en tot treball educatiu. El curs incorpora coneixements molt diversos i complementaris, des de tècniques de gestió de conflictes i de mediació, fins a aprenentatges de l’educació social, de l’educació per la pau o de la gestió organitzativa aplicats a la gestió de la multiculturalitat.

El curs és el resultat de la dedicació i entusiasme de quasi un centenars de treballadors juvenils, representants de 15 entitats de 7 països, al llarg de 2 anys d’associació entre entitats no lucratives i no governamentals, ajuntaments, universitats i col·legis professionals.

Accedeix al curs en línia gratuït! 

El projecte compta amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i de l’Agència Nacional Italiana.