InterACTive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the project: InterACTive

Hosting organization: Active Bulgarian Society

Period: 1/07/2022 – 01/11/2022 o 31/12/2022

Where: Blagoevgrad, Bulgaria

Vacancy: 3

Brief description:

The main goal of the volunteering will be the promotion of Erasmus+ and European Solidarity Corps Programmes, their opportunities, solidarity as a value, volunteering, etc. All these will be organized through weekly offline and online Promo events, dissemination of fliers, brochures, info-tables, promo visits at schools and universities.

During activity you will:

 • be improving different sets of skills throughout the project
 • develop your soft skills and your technical skills;
 • be able to express yourself more comfortably in English;
 • gain creative and innovative ideas;
 • make friends from all over the world;
 • learn how to plan and organize events;
 • increase your level of active citizenship.

Concrete tasks:

 • Helping the organization plan intercultural meetings, events, and activities;
 • Preparing promotional materials, providing information to the local community about the ESC and Erasmus+ Programs,
 • Writing articles and press releases on social media about current ABS projects;
 • Developing and creating their project (e.g. a social initiative that the volunteer wants to do for the local community).

Participant profile:

 • 18 – 25 years old;
 •  Able to communicate in English; 
 •  Motivated, proactive, and with an initiative to carry out their projects;
 •  Ready to work in an intercultural atmosphere;
 •  Can adapt to new situations and enjoys teamwork;
 •  Has experience organizing workshops and activities, and is willing to learn. 

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 25 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat