Graphic design and communication at Youth Information centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the project: Graphic design and communication at Youth Information centre

Hosting organization: LOGO jugendmanagement

Period: 01.10.2022 – 31.07.2023

Where: Graz, Austria

Vacancy: 1

Brief description:

LOGO is a Youth Information Service which aims to enrich young people’s lives and provide them with information about job, free time, education, health and international projects. The volunteer supports a team in different levels.

Concrete tasks:

SUPPORT YOUTH INFORMATION WORK:

– Get to know the basic tasks and challenges of youth information work
– To become acquainted with the target group of the Youth Information Service such as the youth, multipliers, partners of every description
– To become acquainted with the working methods of youth information work such as information literacy, how to make enquiries, how to edit and design relevant information for young people, giving an insight in youth counselling.

SUPPORT IN THE FIELD OF MEDIA RELATION:
– The volunteer will be involved in creating supporting material of media. This could comprise photos, movies, articles, posters, leaflets, giveaways, the website and even Social Media Channels.

Participant profile:

  • Aged between 18 to 30 years
  • Interested in social media and communication means for young people
  • Some experience of Graphic Design, Photography, Video making and Social Media Design skills are very welcome;
  • Motivated to assist team in creating information materials; creative, reliable.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat