GAMING FOR LEARNING II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organització d’acollida:  Academy of Peace and Development 

Durada del projecte: del 3 al 11 de setembre 2022 (aquest projecte consta d’una mobilitat prèvia i de dues activitats per implementar a l’organització d’origen)

A on: Moldavia

Vacants: 2/3 participants

Breu descripció:

“Gaming for Learning” és un projecte internacional entre varies entitats de làmbit de la joventut que té com a objectiu enfortir el capacitat de les organitzacions juvenils en el desenvolupament de competències clau de les persones joves, a través gamificació de l’educació no formal. El programa educatiu és una gran oportunitat per treballadors i treballadores juvenils per explorar la metodologia educativa no formal en els jocs i afavorir l’aprenentatge i el desenvolupament de les persones joves.

Objectius:

El projecte pretén reforçar la capacitat de les organitzacions juvenils en el desenvolupament de competències clau dels joves, mitjançant l’eina de la gamificació, basada en l’educació no formal, a Europa i a les entitats sòcies de Europa de l’Est.

Com a objectius específics: 

  • Capacitar els treballadors juvenils en mètodes educatius no formals gamificats fomentant la clau competències dels joves.
  • Explorar el joc en l’educació per a l’apoderament dels joves, especialment en vista del foment participació cívica i compromís social dels joves a Europa i a la regió de l’Est.
  • Promoure el joc per a l’aprenentatge i estimular la cooperació internacional entre organitzacions juvenils.

Qui pot participar?

Estem buscant treballadors i treballadores juvenils, majors de 18 anys, en l’àmbit local o internacional que estiguin altament motivats a participar en el curs de formació i que puguin utilitzar els aprenentatges adquirits durant el seu dia a dia laboral. Les persones seleccionades han de conèixer el món del treball juvenil i l’educació no formal i tenir ganes de participar en un procés d’aprenentatge mutu en un entorn altament intercultural. 

És important un bon domini de la llengua anglesa per seguir el programa i tenir la capacitat de contribuir. 

Cal destacar que aquest projecte consta de dues mobilitats i dues activitats locals, per tant les persones participants han de tenir l’opció de participar en la totalitat de les 4 fases del projecte. 

Què cal fer per participar?

Completar el formulari d’inscripció com a participant. 

Donat el límit de places disponibles (2/3) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar a l’intercanvi juvenil, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet. 

Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant la formació estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada, sempre que siguin els correctes.

En finalitzar el projecte, els i les participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas per el curs de formació. Per part de la FCV els i les persones participants assistiran a una trobada d’avaluació.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Els i les participants que no disposin del passaport Covid de la UE, caldrà que presentin la documentació que el país de d’acollida requereixi (aquestes despeses no estan cobertes per el programa ERASMUS+). 

Per a més informació sobre aquesta formació i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.