EUth IN YOUth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organització d’acollida: Upbeat Music House (UMH Malta)

Durada del projecte: del 18 al 27 de juliol 2022

A on: Marsaxlokk, Malta

Vacants: 6 participants 2 líders de grup

Breu descripció:

EUth IN YOUth és un projecte amb 2 activitats (TC i YE + APV en línia). El projecte ha sorgit de la cooperació entre 8 socis europeus per a la millora de les competències professionals i personals de treballadors i treballadores juvenils com també de les organitzacions a les quals pertanyen. 

La proposta del projecte neix de la preocupació per la qualitat en els intercanvis juvenils a Europa (suscitada a partir de compartir experiències entre companys i organitzacions – i la reflexió vinculada sobre l’ús adequat de les subvencions de la UE) i les necessitats de millora de les organitzacions participants.

L’objectiu global d’EUth IN YOUth és el de millorar les habilitats per dissenyar, redactar i gestionar intercanvis juvenils de qualitat, amb un enfocament especial en el treball en xarxa de les associacions juvenils. 

Objectius:

  1. Proporcionar als treballadors de joventut coneixements per planificar i desenvolupar projectes internacionals i millorar les seves competències de gestió de projectes centrant-se en cada fase de la vida del projecte, associació i comunicació;
  2. Augmentar la comprensió de diferents aspectes de qualitat dels intercanvis juvenils, com ara: disseny de projectes connectant temes, objectius i activitats, cooperació amb socis, aprenentatge intercultural, avaluació de l’aprenentatge, impacte i resultats;
  3. Oferir una introducció al programa Erasmus+: Joventut en Acció, centrant-se en principal característiques i prioritats (principalment per als nouvinguts al programa);
  1. Reflexionar críticament sobre les seves experiències d’intercanvi internacional de joves anteriors – bones i males pràctiques- com a coordinadors o com a socis;
  2. Donar suport als participants en la posada en pràctica dels aprenentatges adquirits, presentant qualitat formularis de sol·licitud als seus NA (mitjançant idees de projectes de planificació en col·laboració durant un sessió de TC i oferir un suport de mentoria després del TC);
  3. Experimentar un procés d’aprenentatge no formal i comprendre com donar suport als joves el procés d’aprenentatge de les persones en el projecte;
  1. Facilitar la creació d’associacions per a projectes posteriors entre les organitzacions (a través de l’intercanvi positiu entre organitzacions amb experiència i nouvinguts)
  2. Millorar els mètodes d’educació no formal i el reconeixement dels aprenentatges de l’ENF (sortides producció: web i llibret).

Qui pot participar?

Estem buscant treballadors i treballadores juvenils, majors de 18 anys, en l’àmbit local o internacional que estiguin altament motivats a participar en el curs de formació i que puguin utilitzar els aprenentatges adquirits durant el seu dia a dia laboral. Les persones seleccionades han de conèixer el món del treball juvenil i l’educació no formal i tenir ganes de participar en un procés d’aprenentatge mutu en un entorn altament intercultural. 

És important un bon domini de la llengua anglesa per seguir el programa i tenir la capacitat de contribuir. 

Cal destacar que aquest projecte consta de dues mobilitats i una altra ctivitat en línia.  

Què cal fer per participar?

Completar el formulari d’inscripció com a participant 

Donat el límit de places disponibles (6+2) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar a l’intercanvi juvenil, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet. 

Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant la formació estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada, sempre que siguin els correctes.

En finalitzar el projecte, els i les participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas per el curs de formació. Per part de la FCV els i les persones participants assistiran a una trobada d’avaluació.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Els i les participants que no disposin del passaport Covid de la UE, caldrà que presentin la documentació que el país de d’acollida requereixi (aquestes despeses no estan cobertes per el programa ERASMUS+). 

Per a més informació sobre aquesta formació i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.