Empowering youth – Countering populism

Titol del projecte: Empowering youth- Countering populism

Dates: De l’1 de desembre del 2019 a l’1 d’octubre del 2020 (10 mesos).

Organització d’acollida i coordinadora: European Intercultural Forum e.V

A on: – A Barcelona/Catalunya (activitats locals i formació en línia)

          – A Geòrgia i a Ucraïna (2 cursos de formació internacionals)

Participants: 3

Raó de ser del projecte

En els últims anys observem amb molta preocupació l’increment del populisme a tot Europa i la polarització creixent entre diferents grups que viuen dins d’una mateixa comunitat, com a conseqüència dels discursos, narratives i accions populistes, especialistes en donar respostes simplistes a qüestions complexes (com són l’atur o els conflictes socials) i en crear desconfiança, por i odi dins d’una mateixa comunitat, culpant a grups específics de la població, fins l’extrem de justificar actituds i comportaments discriminatoris.

És per aquest motiu que les organitzacions de la societat civil hem de contribuir, amb el nostre granet de sorra, a a capacitar a persones joves, líders, treballadors juvenils i treballadors comunitaris, per actuar en contra del populisme, el xovinisme i el discurs radical, realitzant iniciatives que afavoreixin la cohesió comunitària, la participació juvenil i ens ajudin a  prevenir tensions i l’escalada de conflictes existents entre persones, grups i comunitats arreu d’Europa.

El projecte aspira a desenvolupar iniciatives innovadores de naturalesa participativa, integradora i respectuosa amb la diversitat (ideològica, cultural) existent en les nostres societats.

El project pretèn reforçar el compromís dels/les participants com a líders comunitaris en contra de les diferents formes de populisme i afavorir noves associacions entre les entitats promotores, de 8 països, per a la realització de noves activitats inclusives i cíviques liderades per joves.

 Activitats principals:

  • La primera formació, a les oficines de la FCV i en línia (a distància) serveix per preparar l’activitat, conèixer a la resta de participants i comprendre els principals temes del projecte: participació, populisme, radicalització, gestió de conflictes, etc. Té lloc al llarg de 4 setmanes en els mesos de desembre del 2019 i gener del 2020.
  • La segona formació, presencial, té lloc al llarg de 9 dies, 2 de viatge i 7 d’activitat, al mes de febrer de 2020, a Geòrgia. En aquest curs de formació, amb el títol ‘Understanding Populist Challenges-Framing Civic Responses’ es trobaran per primer cop  les 24 persones joves, de 8 països, que formen part del projecte.

Els  objectius del curs són:

– Reforçar les competències dels participants per liderar iniciatives cíviques en contra el populisme i les narratives, iniciatives i moviments xenòfobs i populistes radicals.

– Crear recursos de sensibilització i de formació per contrarestar el populisme

– Intensificar la cooperació transnacional entre els socis del projecte i els participants per desenvolupar iniciatives de naturalesa integradora i participativa.

  • La tercera formació, de nou a les oficines de la FCV i en línia, té lloc entre els mesos de març i maig del 2020 (3 mesos) i està enfocada en ajudar els participants a realitzar una recerca comunitària per aprofundir en la comprensió dels motius i estratègies que han fet tenir èxit al populisme, i identificar un problema al qual el grup vol dedicar una iniciativa cívica i comunitària. Inclourà eines d’avaluació de les necessitats comunitàries, mètodes de recerca comunitària i instruments dl’avaluació dels progressos realitzat.
  • La quarta formació, de nou presencial, té lloc al llarg de 9 dies, 2 de viatge i 7 d’activitat, al juny del 2020 a Ucraïna, amb el títol ’Designing grass-root civic responses to counter populism and chauvinism’.

Els objectius del curs són:

– Conèixer eines pel disseny d’iniciatives de base comunitària en resposta els reptes i problemes identificats.

– Dissenyar noves iniciatives protagonitzades per joves en funció de les necessitats detectades.

– Reforçar la col·laboració entre les 8 entites promotores del projecte i les 24 persones participants.

 El mateix grup que ha participat en les 4 formacions tindrà la tasca de planificar conjuntament almenys una acció de seguiment, per posar en pràctica allò après al llarg del projecte, amb l’objectiu de lluitar de forma eficaç i sostenible en el temps en contra del populisme. Aquesta darrera activitat del projecte ha de tenir lloc abans del 31 de setembre del 2020, data de finalització del projecte.

 Si bé els dos cursos presencials tenen lloc a Geòrgia i a Ucraïna, el conjunt de les activitats del projecte tenen lloc a diferents ciutats d’Alemanya, Armènia, Azerbaijan, Geòrgia, Ucraïna, Turquia, Hongria i Catalunya.

Qui?

El projecte reunirà a 24 persones joves disposades a millorar les seves competències per dissenyar processos de formació no reglada i intercultural i iniciatives en contra del populisme, radicalisme i xovinisme, que reforcin la participació de persones joves, incloent aquelles amb dificultats per participar i/o que es senten excloses i discriminades en la societat en la que viuen.

Les persones seleccionades adquiriran coneixements teòrics i pràctics sobre diversos temes: educació per la pau, gestió de conflictes, gestió de projectes, realització de recerques, ús extensiu de la metodologia de la formació no reglada i intercultural, etc.

Qui pot participar?

Poden participar totes les persones que compleixin els següents requisits:

  • Ser resident a Catalunya
  • Ser major de 18 anys
  • Tenir interès en aprendre
  • Voler dur a terme iniciatives per encoratjar la participació de persones joves en noves iniciatives en contra del populisme
  • Voler formar part d’una entitat no lucrativa i no governamental juvenil o bé treballar amb joves, en un centre educatiu o a l’administració pública
  • Tenir amb un nivell mitjà/alt d’anglès (llengua oficial del projecte).

Cal el compromís de participar en el conjunt d’activitats de formació, en línia i presencials, així com en el conjunt d’activitats locals, preparatòries, d’avaluació i de seguiment, al llarg dels 12 mesos de durada del projecte.

Què cal fer per participar?

1) Completar la fitxa d’inscripció:

El termini d’inscripció finalitza el 22 de novembre. Donat el límit de places disponibles (3) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible. Ens reservem al dret a tancar el procés d’inscripció abans de la data límit.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria i han d’esperar a rebre confirmació per email abans de realitzar la compra del seu bitllet d’avió.

Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota única de participació de 90€. La FCV fa excepció de la quota de participació a aquelles persones que realment ho necessiten.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant els cursos estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del 80% del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost, establert en 360€ pel curs a Geòrgia i de 275€ pel curs a Ucraïna), un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

En finalitzar el projecte, els participants rebran un Certificat Youthpass, que acredita la seva participació en el projecte i les competències desenvolupades al llarg dels 4 cursos, la recerca i les iniciatives de seguiment.

Per a més informació sobre el projecte i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o enviar un email a pau@catalunyavoluntaria.cat (Lluc).