EDUQ Association

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the project: EDUQ Association

Hosting organization: EDUQ Association

Period: 01.08.2022 – 30.06.2023

Where: Lębork, Poland

Vacancy: 1

Brief description:

Volunteering in EDUQ Association consists in performing the entrusted duties. Your task is to fulfill the entrusted roles reliably in accordance with the activity agreement document and the recommendations of the coordinator, mentor and coach, who directly watch over the quality of your work. Each volunteer works minimum 6 hours a day from Monday to Friday.

  • Teaching the language

You will have the opportunity to teach your national language according to your will.

  • Working in the institution

You will be working at a place which is your post according to the project you are involved in. Your responsibilities will be to help in everyday activities and initiate your own activities.

  • Promoting ESC

In frame of our International Volunteers’ Club and Eurodesk relay, you will prepare different interactive or more traditional presentations for primary and secondary schools about your native country and different aspects of your culture, but also other possibilities for the youth all over the world.

  • Actualization of EDUQ’s website and facebook
  • Realizing own initiatives

You will have a change to realize your own activities, for example, cultural evenings, dance activities, karaoke, etc. There will be the time for such events on Mondays or if you prefer, the other day, if you don’t have any scheduled activities.

Concrete tasks:

  • support the library teacher in conducting library activities, e.g. by conducting workshops on the greatest canons of literature in his country for all classes.
  • support for the education process in the field of learning Spanish and English – conversation workshops
  • participation in sports, dance and music activities
  • participation in e-Twinning projects
  • conducting Spanish language workshops in the afternoon.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat