ECO – TOGETHER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte amb 2 mobilitats internacionals

Quan? 

PV (mobilitat 1): 7 i 8 de juliol del 2022

Intercavni Juvenil (mobilitat 2): del 1 al 7 de setembre del 2022

A on? Nicosia, Xipre

Entitat d’acollida: Youth for Exchange and Understanding Cyprus

Número de participants:

PV (mobilitat 1): 1 participant

Intercanvi Juvenil: 5 + 1 cap de grup

Breu resum: 

En la primera mobilitat del projecte PV (preparatory visit) el/la jove participant (cap de grup) i la coordinació de l’entitat d’acollida tindran l’oportunitat de parlar i intercanviar perspectives per a l’organització i preparació  dels mètodes de treball finals, l’horari, les activitats que es portaran a terme en l’intercanvi juvenil. De fet, és la gestió prèvia de l’intercanvi que tindrà lloc al mes de setembre, per tant la persona candidata ha de tenir disponibilitat per participar en les dues mobilitats. 

En a segona mobilitat, l’intercanvi juvenil, el tema a treballar està relacioat amb la sostenibilitat mediambiental i es centra en les 4R: reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. 

Els i les joves participants  treballaran junts per obtenir coneixements sobre els efectes de portar un estil de vida no sostenible. Els participants compartiran com enfoquen el concepte de sostenibilitat als seus països d’origen i intercanviaran experiències tenint en compte els seus països d’origen. El diàleg i la comunicació intercultural s’abordaran a través d’una temàtica ambiental i l’àrea temàtica de les societats multicomunals i la divisió.

Objectius del programa: 

Els objectius específics del PV

 • Preparar els líders per a l’intercanvi juvenil
 • Marcar el rumb i el to del projecte
 • Intercanviar activitats d’educació no formal i bones pràctiques pel que fa al tema,
 • Crear cohesió i esperit d’equip entre els líders.
 • Es decidirà el procés d’avaluació i de presentació d’informes.
 • Es farà la discussió sobre els perfils dels participants i les seves necessitats.
 • S’assignarà un repartiment de tasques entre els líders i les seves responsabilitats.
 • Es planificarà qualsevol activitat o tasca que ens agradaria realitzar abans de l’intercanvi de joves.
 • Es conclouran les activitats finals i l’horari de l’intercanvi juvenil.

Objectius específics del intercanvi juvenil: 

 • Detectar les diferències i semblances entre les cultures i potenciar d’aquesta manera la creació d’una identitat europea comuna per reduir les seves pors les unes envers les altres.
 • Empoderar els joves perquè esdevinguin agents actius de canvi en una Europa més respectuosa amb el medi ambient i sostenible.
 • Oferir als joves el coneixement i la informació per entendre els reptes d’arribar a una Europa sostenible.
 • Recalcar la necessitat de conscienciar, que només mitjançant la cooperació transcultural podríem donar una solució a la crisi global del canvi climàtic.
 • Explorar i desenvolupar mètodes i tècniques d’educació no formal.

Qui pot participar? 

Tan en el PV com en l’intercanvi juvenil poden participar persones joves residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys (la persona cap de grup no té límit d’edat), i que els interessi el tema i objectius de l’intercanvi. La motivació i ganes de la persona participant també es tindran en compte ja que considerem que sóc eines clau per a l’esperiència.

Es prioritzarà l’inscripció de persones joves en situació vinculades a entitats juvenils com també persones joves en situació o risc d’exclusió social. 

Què cal fer per participar? 

Completar el formulari d’inscripció com a participant o com a cap de grup

Donat el límit de places disponibles PV (1) i Intercanvi Juvenil (5+1) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades (un cop sigui més propera la data del projecte) i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar a l’intercanvi juvenil, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet.

Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’intercanvi estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

En finalitzar el projecte, els i les participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas per l’intercanvi juvenil. Per part de la FCV els i les persones participants assistiran a una trobada d’avaluació la qual també és obligatòria.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Prèviament a la sortida també caldrà que els i les participants presentin una prova PCR negativa en cas que el país d’acollida ho requereixi. La FCV recomana fermament que totes les persones participants contractin una assegurança en cas de contagi per Covid19 específicament. Tan la prova PCR com l’assegurança són despeses no cobertes per el programa ERASMUS+.

Per a més informació sobre l’intercanvi i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.