Dogs Shelter

Organització coordinadora: Pythia SCE

Durada del projecte: Abril 2021 -Abril 2022. 12 mesos.

*Data d’inici a concretar amb l’entitat d’acollida.

A on: Kavala, Grècia

Vacants: 2 voluntaris/es

Breu descripció:

L’objectiu d’aquest projecte és protegir i promoure les activitats del refugi pels animals abandonats, sobretot gossos i gats. L’entitat coordinadora, Pythia SCE, promou el voluntariat, i coopera amb el refugi d’animals de Kavala per ajudar els animals a tenir una millor vida.

El refugi està sota protecció del municipi de Kavala.El nou edifici està en construcció i està previst que finalitzi en dos anys, de manera que els i les voluntàries han de donar suport en l’acomodació dels animals, així com la promoció del refugi i dels animals a la  comunitat local.

Tasques:

Les persones voluntàries participaran en la construcció de cases noves, llits, joguines, etc. Entre altres activitats, es donarà suport a l’equip de Pythia, coordinant i organitzatns tallers, sessions informatives, visites, etc.

Les competències específiques que desenvoluparà el/la voluntaria a través de l’activitat: tenir cura dels animals quan resulten ferits. Aprendre a implicar la societat local. Aprendre eines i tècniques per dissenyar i implementar basars, infodays i activitats relacionades amb la cura dels animals. Aprendre a fer difusió i campanyes. Formació sobre eines i tècniques de gestió de projectes.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.