Digital competences 4 all

Títol del projecte: Digital competences 4 all  

Organització d’acollida: SFERA

Durada del projecte: 8 mesos (1  d’agost – 30 de març 2022)

A on: Bitola, Macedònia del Nord

Vacants: 2

Qüestionari a omplir: https://forms.gle/fq4rwjhQ9ikkgVcH9 

Breu descripció:

L’objectiu d’aquest projecte és proporcionar als i a les joves de grups marginalitzats, que viuen a les zones rurals i s’enfronten a dificultats econòmiques i risc de pobresa dins la regió de Bitola amb habilitats i competències digitals bàsiques mitjançant tallers educatius a mida, basats en el marc europeu de competència digital per a la ciutadania 2.0, implementat per 2 voluntàri/es internacionals.

Un altre dels objectius d’aquest projecte és promoure la solidaritat com a valor, principalment a través del voluntariat, per millorar el compromís dels i les joves  i organitzacions en una solidaritat accessible i d’alta qualitat, activitats com a mitjà per contribuir a enfortir la cohesió, solidaritat, democràcia i ciutadania a Europa, alhora donar resposta als reptes socials i enfortir les comunitats, amb un esforç especial per promoure la inclusió social.

Tasques concretes:

Un de les persones voluntàries gestionarà els tallers educatius en conceptes bàsics d’alfabetització digital i conceptes bàsics de Microsoft Office (Word, PowerPoint i Excel).

La segona persona voluntària es centrarà en els tallers de creació digital,  habilitats creatives, creació de contingut i conceptes bàsics del disseny i treball amb Canva, en la creació d’art digital i fonaments d’Adobe Illustrator per a estudiants més avançats.

Les dues persones seleccionades també organitzaran una campanya informativa per a les ONG locals sobre la importància de l’alfabetització i l’ús digital eines digitals per a la integració social de joves marginats.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.