Development of Creative and Critical Skills for Youth Workers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan? Del 14 al 21 de maig 2022.

A on? Rezekne, Latvia. 

Entitat d’acollida: World-Our Home.

Número de participants: 3  

Breu resum: 

La formació Creative and Critical Thinking Skills for Youth Workers, té l’objectiu de desenvolupar les habilitats de pensament creatiu i crític dels treballadors i dirigents juvenils per al desenvolupament d’una educació no formal. Aquesta formació pretén que els treballadors juvenils i les persones que treballin directament amb els joves siguin capaços de desenvolupar les seves competències, habilitats i capacitats, inclòs el pensament creatiu, que ofereix una oportunitat per avaluar adequadament les noves circumstàncies i desenvolupar estratègies efectives per afrontar problemes potencials en el treball juvenil.

Objectius del programa: 

  • Conèixer diferents mètodes de pensament.
  • Comprendre les similituds i diferències del pensament creatiu i crític.
  • Comprendre la nostra manera de pensar, el seu impacte en el treball amb els joves i el treball en equip.
  • Potenciar la comprensió del procés creatiu i l’entorn que millora la creativitat.
  • Capacitar les habilitats de generar idees creatives.
  • Desenvolupar habilitats de pensament crític.
  • Intercanviar experiències i pràctiques interculturals en l’aplicació de la creativitat i la innovació en el treball juvenil.
  • Crear un entorn adequat per al desenvolupament de noves col·laboracions i nous projectes creatius al programa Erasmus +.
  • Proporcionar activitats de publicitat i difusió del projecte en l’àmbit local i internacional.

Qui pot participar? 

Al curs poden participar totes les persones residents a Catalunya, majors de 18 anys, que siguin o hagin estat líders i treballadors juvenils, membres d’ONG, voluntaris/es en ONG que treballen amb joves, interessats en el tema del curs. Cal tenir un nivell alt d’anglès (llengua oficial del curs) que permeti comunicar-se amb els altres participants durant el curs. 

Què cal fer per participar? 

  • Completar el formulari d’inscripció com a participant

Donat el límit de places disponibles (3) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible. 

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar al curs, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet. Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant el curs estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+. 

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia del programa) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada. 

En finalitzar el projecte, els participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas pel curs de formació. 

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Prèviament a la sortida també caldrà que els i les participants presentin una prova PCR negativa en cas que el país d’acollida ho requereixi. La FCV recomana fermament que totes les persones participants contractin una assegurança en cas de contagi per Covid19 específicament. Tan la prova PCR com l’assegurança són despeses no cobertes per el programa ERASMUS+.

Per a més informació sobre el curs i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).