Centre Youth Association

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the project: Centre Youth Association

Hosting organization: Városi Diákönkormányzatért Egyesület

Period: 01.11.2022 – 30.09.2023 (flexible)

Where: Debrecen, Hungary

Vacancy: 3

Brief description:

We support youth between 10 and 30 regionally with sustainable projects to get new experiences and memories. We provide place and opportunities in youth volunteering and student government for develope themselves and their community on the way of cooperating and working with the values of trust and taking their own responsibility.

Participant tasks:

  • Actively take part in training and holding such activities
  • Teach their mother tongue and/or English to local youngsters
  • Promote European Solidarity Corps and Erasmus+ programs.
  • Help local youngsters in schools to develop their foreign language skills
  • Realize your own projects and ideas (we will provide a platform for volunteers)

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat