Building an Artistic Community

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organització d’acollida: Oberliht

Vacants: 1

Breu descripció:

L’Associació Oberliht va ser fundada l’any 2000 i té com a objectiu mobilitzar artistes joves per tal de millorar les seves competències professionals i donar el suport necessari perquè puguin integrar-se en l’escena de l’art contemporani local i internacional. Considerades sense importància pel govern de Moldàvia, la cultura i les arts reben molt pocs fons, que es limiten a les institucions estatals i no inclouen organitzacions independents d’art i cultura entre les quals hi ha l’associació Oberliht. Per això confien molt en el suport dels i les voluntari/es i la seva energia per dur a terme les nostres activitats. Amb el voluntariat, volen donar suport a la comunitat local i guanyar noves experiències i donar a conèixer les seves activitats a nivell internacional. 

Tasques concretes

La participació en el projecte contribuiria al desenvolupament professional i personal del o la voluntàri/a amb l’objectiu d’obtenir experiència en projectes d’art/cultura i gestió d’esdeveniments. Permetrà aprendre nous idiomes i adquirir noves experiències culturals, conèixer el panorama artístic i cultural de Moldàvia i de l’estranger, establir noves relacions amb artistes, comissaris, treballadors culturals, etc., així com amb el públic assistent als actes organitzats. 

Tot i que hi ha tasques fixes, hi ha molta varietat i espai per a noves idees. Les tasques del/la voluntàri/a es discutiran a l’arribada, d’acord amb les activitats actuals de l’organització i la motivació, les habilitats i els interessos de la persona seleccionada. 

Algunes de les possibles tasques serien: 

– Ajudar a la gestió de l’ESPAI PLA, una petita unitat arquitectònica que fa de punt d’informació cultural i plataforma pública de participació (oberta 4 hores al dia /1-2 dies a la setmana).

– Ajudar a fer funcionar el Zpace, un lloc d’exhibició;

– Preparació i realització d’actes públics, assistència tècnica (conferències, projeccions de pel·lícules, presentacions, etc.) a Flat Space i Zpace, coordinació de diferents activitats i esdeveniments;

– Ajudar els artistes/comissaris en residència a Chisinau (ajudant-los a realitzar els seus projectes artístics);

– Gestionar la Biblioteca de l’Espai Públic a ARThotel 

– Treballar amb aplicacions informàtiques i basades en web: enviament de notes de premsa, actualitzacions de blocs/websites, gestió de llistes de correu, actualitzacions de bases de dades;

– Desenvolupar relacions amb el públic (distribució de cartells i fulletons, contacte amb possibles participants i socis);

– Disseny gràfic: creació de pòsters / flyers;

– Documentació dels esdeveniments (fer fotos, editar vídeos, escriure textos);

– Edició de textos i altres materials per a POSTBOX, distribució de publicacions;

– Gestió de l’oficina (manteniment de l’ordre i la neteja al lloc de treball al final de la jornada);

– Planificar i implementar les seves pròpies idees creatives.

– Altres tasques.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat  especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. Data límit: 6/02/2022

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat