Bokra Sawa

Títol del projecte: BOKRA SAWA

Organització d’acollida:  BOKRA SAWA

Durada del projecte: 12 mesos – setembre 2021 a agost 2022

A on: Marsella, França

Vacants: 1 voluntari/a

BOKRA SAWA és una organització euromediterrània sense ànim de lucre amb seu a Marsella. El nostre objectiu principal és la joventut regional i treballem en qüestions que els afecten directament mitjançant l’educació no formal, i alhora, l’ús d’elements d’art, cultura i ciència.

Breu descripció:

Durant el projecte, es portaran a terme activitats de sensibilització relacionades amb diversos temes, com ara: igualtat de gènere, migració, medi ambiental, responsabilitat i història mitjançant les activitats de l’organització que l’acull.

Tasques concretes:

  • Cada voluntari treballarà en el seu projecte personal i portarà a terme els projectes de Bokra Sawa
  • Aportar, compartir la seva perspectiva i les seves experiències i alhora explicant històries del seu país d’origen.
  • A partir d’aquest treball es donarà lloc a l’animació i difusió de moltes eines educatives orientades a la criança conscienciació sobre la igualtat de gènere, la història, l’urbanisme i la biodiversitat dirigida a joves diferents societats.
  • La narració de cada voluntari i la compartició de tots els estereotips seran contingut per a moltes eines educatives per a l’animació, dirigides a joves de diferents societats.
  • Aquesta animació o activitats ajudaran a augmentar la consciència sobre la igualtat de gènere, la història, urbanisme i biodiversitat.
  • Les activitats proposades i animació poden tenir lloc a escoles, centres juvenils, etc. Els voluntaris també contribuir eficaçment en tasques relacionades amb projectes i activitats realitzades per Bokra Sawa, principalment a tasques d’animació i comunicació.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat  especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.