ANTYGONE TODAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan? Del 9 al 18 de abril del 2022

A on? Atenes, Grècia

Entitat d’acollida: Inter Alia, Civic Action Meeting Point

Número de participants: 4 + 1 cap de grup

Breu resum: 

ANTYGONE TODAY és un intercanvi juvenil basat en l’ús i l’estudi de la dramatúrgia antiga clàssica com a eina per a la identificació de problemes i la descobriment d’espais de solidaritat i reflexió sobre els problemes europeus contemporanis. A partir de l’Antígona de Sòfocles, els participants s’introduiran en diverses tècniques de teatre i d’improvisació, moviments corporals i una sèrie d’activitats d’aprenentatge no formal, per tal d’eixamplar els seus horitzons i conèixer millor els seus propis sentiments i emocions.

Objectius del programa: 

  • Promoure el diàleg intercultural mitjançant l’educació no formal en benefici del benestar dels joves, la mobilitat futura i les perspectives professionals
  • Estimular l’obertura de les organitzacions juvenils i, en definitiva, el treball juvenil a Europa mitjançant la creació de capacitats en l’àmbit dels mitjans de comunicació i la comunicació 
  • Enfortir l’actitud i les competències participatives dels joves, alhora que s’exploren les relacions interculturals i noves perspectives sociopolítiques
  • Promoure la cultura de la tolerància i la no violència
  • Adquisició de noves habilitats per part dels participants amb l’objectiu d’utilitzar-les i difondre-les

Qui pot participar?

Poden participar persones joves residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys (la persona cap de grup no té límit d’edat), i que els interessi el tema i objectius de l’intercanvi. La motivació i ganes de la persona participant també es tindran en compte ja que considerem que sóc eines clau per a l’experiència.

Es prioritzarà l’inscripció de joves vinculats a moviments socials i cuturals o grups de teatre, interpretació, etc.

Què cal fer per participar? 

Completar el formulari d’inscripció com a participant o com a cap de grup

Donat el límit de places disponibles (4+1) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades (un cop sigui més propera la data del projecte) i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar a l’intercanvi juvenil, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet.

Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’intercanvi estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

En finalitzar el projecte, els i les participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas per l’intercanvi juvenil. Per part de la FCV els i les persones participants assistiran a una trobada d’avaluació la qual també és obligatòria.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Prèviament a la sortida també caldrà que els i les participants presentin una prova PCR negativa en cas que el país d’acollida ho requereixi. La FCV recomana fermament que totes les persones participants contractin una assegurança en cas de contagi per Covid19 específicament. Tan la prova PCR com l’assegurança són despeses no cobertes per el programa ERASMUS+.

Per a més informació sobre l’intercanvi i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.