Amplify 2.0

Títol del projecte: AMPLIFY 2.0

Organització d’acollida:  HRYO (https://www.hryo.org/en/)

Durada del projecte: 7 mesos – 30.03.2020 al 30.10.2020

On: Palerm, Sicília,Itàlia

Vacants: 1 voluntari/a

HRYO:

 H.R.Y.O. ‘HumanRightsYouth Organization’ és una organització no governamental sense ànim de lucre fundada a Palerm el 2009 amb l’objectiu d’enfortir els Drets Humans a nivell local i global.

Visió: HRYO creu en un món governat per la pau i la comprensió mútua. Veiem l’educació com un aspecte essencial per crear una realitat que promogui i protegeixi la dignitat humana, tots els aspectes d’igualtat i sostenibilitat. Com a organització, veiem la importància de donar suport l’acció local i desenvolupar el potencial d’un sol ésser humà, ja que els petits canvis condueixen a un gran procés.

Breu descripció:

Amplify 2.0 és un projecte de voluntariat sobre els temes de desenvolupament comunitari, desenvolupament rural i regeneració urbana i cultura. El projecte té com a objectiu aconseguir un camí de creixement útil, virtuós i ètic per als joves voluntaris europeus de diferents orígens i cultures; així podrem valorar el treball pràctic com a element de canvi en la societat; sigui actiu en aquestes àrees en els marges, llançant un missatge clar als joves: “A l’actuar concretament, es poden resoldre els problemes micro i macro”.

Dins el projecte el voluntaris seran de França (1), Malta (1) i Espanya (1).

Tasques concretes:

Les activitats de voluntariat es realitzaran en el context de “Terra Franca” i en el marc de el Projecte “Amplificar” i consistiran en la preparació i implementació del Festival ‘Meet me Halfway’, que està previst per als dies 25, 26 i 27 de setembre de l’any 2020 a Palerm.

A través d’aquesta combinació, creiem que podem proporcionar un procés d’aprenentatge variat que farà que l’experiència dels voluntaris sigui un projecte únic en el seu tipus.

D’altra banda, la presència de voluntaris, les seves iniciatives i activitats, jugaran un paper fonamental per a l’animació del lloc. Participant en l’organització i realització de festival, seran encoratjats per la participació en la vida social i cívica i el desenvolupament de la inclusió i divulgació de les persones i els barris desfavorits.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran elYouthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

 Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

 Que cal fer per participar?

 1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat  especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el CES, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.