Alternative Education

Títol del projecte: Alternative Education

Organització d’acollida: STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH KOBIETY

Durada del projecte:Inici durant el mes d’abril 2021 i per 11 mesos.

A on: Górny Śląsk, Polònia

Vacants: 1 participant

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiety (Associació de Dones Actives) és una organització no governamental sense ànim de lucre que opera des del 2002 a nivell local, regional i internacional.

La seva missió és promoure la igualtat, la inclusió social, la participació ciutadana i el desenvolupament democràtic. Volen que tothom, independentment del gènere, l’edat, la religió, la nacionalitat i la situació social, tingui possibilitats i oportunitats de desenvolupar tot el seu potencial. Volen que tothom tingui accés a l’educació i oportunitats professionals, poder, recursos i felicitat.

Volen contrarestar els estereotips, els prejudicis, l’exclusió social i les patologies. Protegeixen els drets humans. Creuen que la llibertat de decidir sobre la seva vida i prendre decisions pròpies pertany a totes les persones. Treballen per prevenir la violència, especialment contra les dones, les nenes, els nens i la gent gran.

Col·laboren amb:

Escoles Montessori i Waldorf: Amb enfocament alternatiu, mètodes basats en la natura, ecologia, comunicació no-violenta, manualitats.

Centres de secundària superior: Actius en educació no formal, ciutadania activa i europea, voluntariat i cooperació internacional.

Tasques concretes:

  • Organització d’activitats dins l’educació no formal per ajudar a realitzar reforç escolar a als alumnes, així com donar suport per reforçar les seves habilitats psicosocials, benestar i la comunitat escolar;
  • Participació en les activitats de l’escola i la vida quotidiana de la comunitat escolar;
  • Coorganització de concursos, fires, exposicions, festivals, tallers, esdeveniments, etc.;
  • Coorganització de sortides escolars, a l’aire lliure, expedicions, etc.;
  • Organització d’activitats interculturals;
  • Classes d’idiomes mitjançant mètodes de l’educació no formal.

Què més hauràs de tenir en compte?

Hauràs donar suport en tasques de comunicació per promoure el voluntariat europeu, involucrar els i les ciutadanes en projectes i formacions per youth workers, compartir casos d’èxit i resultats de projectes al Facebook, Instagram, bloc, pàgina web, etc.

Breu descripció:

L’objectiu principal és introduir mètodes de l’educació no formal, mètodes innovadors, alternatius, creatius i democràtics per a les escoles amb necessitats especials de Polònia.

Tipus de centres escolars amb els quals treballen:

Escoles democràtiques: Basades en la democràcia i ecologia, on cada estudiant pot decidir lliurement el seu compromís. Escoles amb gran èmfasi en la construcció de la comunitat, el respecte a la diversitat cultural, comunicar les necessitats de manera oberta i empàtica i la connexió amb la natura.

Escoles innovadores amb necessitats especials: Per a alumnes amb necessitats especials. Mètodes aplicats: biofeedback, enregistrament d’estudi, musicoteràpia, artteràpia, manualitats, hipoteràpia, dogoteràpia, parc polisensorial.

COVID-19:

Degut a la pandèmia sanitària Covid-19, és possible iniciar el projecte virtualment i a posterior, quan sigui possible, incorporar-se presencialment a Polònia i desenvolupar les tasques a les escoles tal com estava previst. S’ha preparat un programa de cooperació en línia: formació, reunions de coaching amb el tutor/a i altres treballadors juvenils del projecte i altres tasques específiques.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

 Que cal fer per participar?

 1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat  especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.