Active Participation and Education

Títol del projecte: “ESCAPE: European Solidarity Corps Active Participation and Education

Organització d’acollida:  Active Bulgarian Society

Durada del projecte: Maig i juny 2021 (2 mesos)

Opció 1: 01.01.2021 al 28.02.2021 -COMPLET!

Opció 2: 01.03.2021 al 30.04.2021 -COMPLET!

Opció 3: 01.05.2021 al 30.06.2021

A on: Blagoevgrad, Bulgària

Vacants: 1 voluntari/a per cada torn

ACTIVE BULGARIAN SOCIETY (ABS) Es centra en la cooperació entre organitzacions juvenils búlgars i estrangeres. Tenim com a objectiu:

Organitzar i col·laborar en cursos de formació (TC), intercanvis juvenils, voluntariat(CES)

Iniciatives, seminaris i conferències.

Promoure el diàleg entre els joves.

Promoure la ciutadania activa i els valors europeus entre els ciutadans de la UE

Breu descripció:

Dins el marc del projecte en qüestió, aquesta associació jove, pretén portar a terme diverses planificacions de projectes i habilitats organitzatives, treballen en equip d’una manera molt activa. Es tracta d’un lloc on la llengua vehicular és sempre l’anglès degut a la diversitat cultural entre companys de feina. A través d’aquestes tasques, donen prioritat a la capacitat d’expressar idees i d’un entorn creatiu.

Caràcter moral i establiment de valors europeus, sentit de la solidaritat i ciutadania activa són les seves normes dins l’àmbit de treball.  Són grans defensors del respecte cap a la diversitat personal i cultural

Dins el projecte els voluntaris seran de: Itàlia (1), França (1), Espanya (1), Regne Unit (1), Azerbaidjan (1), Geòrgia (1) i Ucraïna (1).

Tasques concretes:

  • Ajudar a planificar reunions, esdeveniments i activitats interculturals a l’ABS.
  • Elaboració de material promocional, proporcionant informació a la comunitat local sobre el CES/EVS i el programa Erasmus+.
  • Redacció d’articles i comunicats de premsa a les xarxes socials sobre projectes actuals de CES
  • Planificar i crear el teu propi projecte personal

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

 Que cal fer per participar?

 1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat  especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.