360º Peace in Media

Projecte d’acció 3.1 de l’antic programa Joventut en Acció de la Comissió Europea, en que es va proporcionar als joves participants una comprensió més profunda de la relació entre mitjans de comunicació i la construcció de pau i se’ls va dotar d’habilitats en l’anàlisi crítica de la llibertat d’expressió i informació en els contextos de conflicte (social, militar, interessos).

Com ha resultat es van obtenir una sèrie de fotografies que van ser exposades en diversos espais dels països socis del projecte.

Per a més informació pots consultar el blog del projecte!