Voluntariat Actiu

El programa existeix per fer possible que persones joves, amb independència de la seva situació personal puguin realitzar un voluntariat actiu, entès com a voluntariat cívic, formatiu, inclusiu, participatiu i enfocat en resultats, no només a l’estranger, sinó, també, al seu lloc de residència, a Catalunya.

L’any 2018, el programa té 4 prioritats anuals:

  • Difondre el concepte de “Voluntariat Actiu”, entès com un voluntariat inclusiu, participatiu, formatiu i enfocat en resultats;
  • Crear i fer accessibles recursos de qualitat perquè les entitats no lucratives i de voluntariat catalanes realitzin programes de voluntariat actiu;
  • Oferir formació útil i de qualitat a gestors i responsables d’entitats no lucratives catalanes;
  • Consolidar una xarxa local i regional d’entitats i persones sòcies i col·laboradores i assegurar la sostenibilitat del programa en termes de recursos humans, econòmics i financers.

El programa es basa en 4 línies d’acció:

  • Participació de treballadors d’entitats no lucratives de ciutats catalanes en accions de formació en l’àmbit local/regional. Realització de tallers, jornades formatives i sessions informatives;
  • Creació de recursos pedagògics per a la promoció del voluntariat actiu: cursos de formació, tallers, manuals pedagògics, fitxes informatives i recursos en línia, per a treballadors d’entitats i persones voluntàries;
  • Creació de programes innovadors per a la participació de persones joves en situació vulnerable en accions de voluntariat, com eina d’inclusió social activa i desenvolupament de competències rellevants per la millora de la seva situació personal i professional;
  • Realització de presentacions i accions d’incidència pública i política pel desenvolupament i la promoció de programes de voluntariat actiu.

El programa compta amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.