Voluntariat Actiu

Programa que fa possible que persones joves, amb independència de la seva situació personal, puguin realitzar un voluntariat actiu, entès com a voluntariat cívic, formatiu, inclusiu, participatiu i enfocat en els resultats, principalment al seu lloc de residència, a Catalunya.

Facilita la participació dels treballadors d’entitats no lucratives en accions de formació (tallers, jornades formatives i sessions informatives) en l’àmbit local i regional.

Promou la creació de nous recursos i productes d’informació i formació per a la incorporació de la metodologia de la formació no reglada en la gestió del voluntariat, i difon els objectius i prioritats de l’Horitzó 2020 pel que fa a la formació no reglada i el voluntariat realitat per persones joves.

El programa compta amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.