Clam per la Pau

“Clam per la Pau” és un programa de la Fundació Catalunya Voluntària – FCV amb l’objectiu de sensibilitzar i promoure la Cultura de Pau entre les persones joves (prioritàriament líders i treballadors juvenils) mitjançant la seva participació activa en iniciatives d’ educació no reglada i intercultural, en col·laboració amb altres entitats no lucratives i educatives catalanes, xarxes i experts i entitats d’arreu del món.

L’iniciativa aspira a socialitzar la comprensió del significat holístic de la Cultura de Pau i el sentit positiu de la pau, afavorint la realització de noves iniciatives juvenils, innovadores i creatives per a la promoció de la pau per a la transformació social.


Les seves 3 línies de treball són:

  • Treball en xarxa, a nivell internacional i nacional, establint relacions de col·laboració amb altres  entitats i institucions;
  • Construcció de capacitats, mitjançant l’organització de formacions i tallers i la creació de productes intelectuals;
  • Promoció de la Cultura de Pau, mitjançant la realització iniciatives de sensibilització en l’àmbit local, nacional i internacional.

Objectius Incidència Pública:

  • Participació activa de persones joves, entitats no lucratives i centres de formació reglada en iniciatives de construcció de pau, a nivell local i internacional.
  • Aplicació de la resolució 2250/2015 del Consell de Seguretat de les NNUU sobre joves, pau i seguretat.
  • Promoció activa, creació de nous recursos d’ informació i de formació per incorporar les competències clau per a la construcció de la pau ( com comunicació no violenta, transformació de conflictes, lectura crítica dels mitjans) en el professorat i en l’alumnat, en contra del bullying, la violència i la discriminació, per una cultura de pau en les escoles.
  • Incorporació i reconeixement de l’educació per la pau en el currículum educatiu i en les activitats d’ oci educatiu.
  • Afavorir la internacionalització i la col·laboració intersectorial, especialment amb organitzacions de les regions veïnes extracomunitàries.

El programa compta amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, del Consell d’Europa, de la Fundació Anna Lindh, del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya – DIPLOCAT – i de l’Institut Català Internacional per la Pau.