Clam per la Pau

Clam per la Pau

Programa dirigit especialment a treballadors, estudiants i líders d’associacions, motivats a aprendre i reflexionar sobre l’educació per a la pau i els drets humans.

La FCV possibilita la participació de persones joves en accions de sensibilització i de formació, dedicades a la construcció de la pau i la transformació de conflictes i du a terme projectes de construcció de xarxes estratègiques a nivell internacional, en l’àmbit de la pau i el desarmament, l’educació en els drets humans, la no violència, el diàleg intercultural i la participació democràtica.

Objectius Incidència Pública:

  • Participació activa de persones joves, entitats no lucratives i centres de formació reglada en iniciatives de construcció de pau, a nivell local i internacional.
  • Aplicació de la resolució 2250/2015 del Consell de Seguretat de les NNUU sobre joves, pau i seguretat.
  • Promoció activa, creació de nous recursos d’ informació i de formació per incorporar les competències clau per a la construcció de la pau ( com comunicació no violenta, transformació de conflictes, lectura crítica dels mitjans) en el professorat i en l’alumnat, en contra del bullying, la violència i la discriminació, per una cultura de pau en les escoles.
  • Incorporació i reconeixement de l’educació per la pau en el currículum educatiu i en les activitats d’ oci educatiu.
  • Afavorir la internacionalització i la col·laboració intersectorial, especialment amb organitzacions de les regions veïnes extracomunitàries.

Per fer això possible es compta amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, de la Fundació Europea de la Joventut del Consell d’Europa i de la Fundació Anna Lindh pel Diàleg Intercultural.