Catalans/es al Món

Catalans/es al Món

Programa que pretén ser una eina pel desenvolupament de competències, habilitats i aptituds, tant a escala personal com professional, de les persones joves, prioritzant aquelles que es troben en situació de menys oportunitats, i, facilitant la seva participació en programes de mobilitat internacional de voluntariat i formació, fent alhora possible la participació d’entitats catalanes en esdeveniments internacionals.

La FCV és entitat coordinadora i promotora de projectes transnacionals, dins del marc del programa Erasmus+ i Cos Europeo de Solidaritat -CES de Comissió Europea, com el Voluntariat Europeu, Formacions i Intercanvis Juvenils, en estreta col·laboració amb altres entitats no lucratives i no governamentals d’arreu d’Europa i del món. La FCV també participa en el programa TLN Mobilicat del Servei d’Ocupació de Catalunya -SOC, per oferir pràctiques professionals a Europa per joves apuntats a Garantia Juvenil.

Es compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, per facilitar que persones joves derivades per entitats membres de la xarxa Incorpora, en risc d’exclusió social, en siguin les beneficiaries prioritaries.

Des de l’any 2014, la FCV desenvolupa el projecte “Mou-te per Aprendre!” que també compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, per potenciar la participació de joves residents a Barcelona i Catalunya en programes de mobilitat internacional mencionats.