Catalans i catalanes al Món

Programa que planteja la participació de joves d’entre 18 i 35 anys, a intercanvis juvenils, formacions i voluntariat europeu, sobre diferents temàtiques, en cooperació amb diferents entitats no lucratives d’altres països d’Europa i del món. Pretén ser una eina per a la mobilitat internacional dels joves catalans per a que desenvolupin accions dins del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea. També es compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” i de l’Ajuntament de Barcelona per facilitar que joves en situació de vulnerabilitat o amb menys oportunitats, siguin els beneficiaris prioritaris.