Primera sessió “Fridays for Advocacy” realitzada!

La FCV realitza la primera sessió de la formació internacional ‘Fridays for Advocacy’, una iniciativa de la xarxa internacional Inter Alia.

L’objectiu de la sessió va ser entendre l’important paper que poden jugar les entitats juvenils i les persones joves com a promotores d’accions d’incidència pública, per cridar l’atenció sobre els canvis que són més urgents i necessaris, sol·licitant directament a les autoritats responsables i als/les representants públics/ques que prenguin les decisions que considerin pertinents o bé per complir amb els compromisos que han adquirit.

Lluc Martí, coordinador de programes en la FCV va explicar els matisos d’un concepte (incidència pública) que és complex i les diferències que hi ha entre les accions d’incidència i l’activisme, el lobbying, les accions de sensibilització i la realització de campanyes.

Lluc va compartir algunes de les lliçons apreses per la FCV fruit de la seva trajectòria com a promotora d’iniciatives d’incidència, algunes d’elles tan reeixides com l’aprovació de la resolució 2250/2015 sobre Joves, Pau i Seguretat per part de Consell de Seguretat de les Nacions Unides, així com l’après arran d’haver conegut a líders d’iniciatives com la Campanya de Nacions Unides per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament de l’Mil·lenni. Lluc va compartir la seva impressió sobre algunes de les competències que calen per realitzar accions d’incidència amb èxit i que tenen les persones que, en grups reduïts i al llarg de la història, han fet possible que la incidència hagi donat molts fruïts.

Al llarg de la sessió es va animar als/les participants a aportar els seus coneixements per canviar la societat i realitzar accions amb impacte més enllà de la present generació, així com a realitzar accions per compatibilitzar de manera natural les accions d’incidència amb la resta d’activitats de l’entitat.

Un dels suggeriments va ser veure la incidència com la forma més efectiva d’ajudar a més gent durant més temps, que permet crear unes millors condicions de vida per a persones i col·lectius vulnerables, superar injustícies i, també, assolir la missió de l’entitat de forma efectiva més enllà d’una generació.

Va compartir el punt de vista de la FCV d’entendre la incidència pública com les accions dedicades bé a exigir el compliment de la normativa, bé a promoure la creació de noves lleis, programes, estructures i drets, sobre la base de les evidències i les necessitats de les persones, i no sobre la base d’interessos partidistes, així com una estratègia vàlida per donar poder a les persones que formen part de la mateixa entitat.

L’activitat va ser la primera d’una sèrie de 4 webinars gratuïts, d’ una hora de durada cadascuna, organitzada per la xarxa internacional Interalia, amb seu a Atenes i composada per 140 entitats juvenils de 35 països.

Convidem a totes les persones interessades a participar en els propers webinars a inscriure’s en aquest enllaç: https://interaliaproject.com/event/fridays-for-advocacy/  La formació és en anglès.