TLN Mobilicat

Ampliant Horitzons: Pràctiques professionals a Europa

El TLN Mobilicat ofereix l’oportunitat de realitzar unes pràctiques professionals a un altre país europeu, dins del sector escollit. Els i les participants dissenyaran i planificaran un itinerari professional personalitzat i podran desenvolupar tot un seguit de competències i habilitats personals i professionals que milloraran les seves opcions d’accés al mercat laboral.

El programa inclou un curs lingüístic intensiu de 120 hores abans de l’inici de les pràctiques i de 40 hores durant l’estada. Els i les participants també rebran orientació professional personalitzada durant tot el procés.

Objectiu:

Facilitar la participació de persones joves, inscrites en el Registre del Servei Nacional de Garantia Juvenil, en un període de pràctiques transnacionals, per reforçar les seves oportunitats d’accedir al mercat laboral, desenvolupant competències i habilitats professionals i personals.

Perfil dels participants:

  • Tenir entre 18 i 29 anys
  • Ser resident a Catalunya
  • Experiència laboral inferior als 12 mesos en l’especialitat dels estudis.
  • Estar inscrit a Garantia Juvenil
  • Ser demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al SOC
  • En relació a la formació, diferenciem dos tipus de perfils: Perfil persona participant 1: Joves que han acabat l’ESO i que tenen, com a mínim, un certificat de professionalitat demostrable de com a mínim 200h. Perfil persona participant 2: Joves que han finalitzat els estudis d’especialització de grau mig o superior: CFGM, CFGS, estudis universitaris de grau mig o superior.


Destinacions i períodes de pràctiques:

Pesaro -Itàlia

Dates de les pràctiques: Del 9 de març al 28 de maig 2020. POSPOSAT al 2021

Formació lingüística durant les pràctiques: 40h en italià

Formulari d’inscripció. 

Illa de Samos i Lipsoi -Grècia

Dates de les pràctiques: Del 6 d’abril al 26 de juny 2020. POSPOSAT al 2021

Formació lingüística durant les pràctiques: 40h en grec

Formulari d’inscripció. 

Amarante -Portugal

Dates de les pràctiques: Del 4 de maig al 24 de juliol 2020. POSPOSAT al 2021

Formació lingüística durant les pràctiques: 40h en portuguès

Formulari d’inscripció. 

Condicions:

Les pràctiques professionals, i per tant totes les despeses dels i les participants (allotjament, manutenció, assegurança, suport lingüístic, viatge, transport local, tutories, etc.) estan subvencionades pel programa TLN Mobilicat, programa impulsat i cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya –SOC– i pel Fons Social Europeu -FSE.

Més informació sobre el programa i sectors professionals aquí.

Contacte: comunicacio@catalunyavoluntaria.cat (Lorena) 934124493