Del 20 al 22 de novembre ha tingut lloc el 6è Congrés del Tercer Sector Social, amb el nom “Desigualtats socials – Solucions locals”.  Centenars de representants d’entitats i professionals dedicats a l’atenció i l’acompanyament de les persones més vulnerables a la nostra societat han participat en aquesta trobada que s’ha dut a terme a la Farga de l’Hospitalet de Llobregat.

La inauguració del congrés, al Museu del Disseny de Barcelona, va anar a càrrec de les màximes autoritats del Govern, del Parlament de Catalunya i  de les dues ciutats que han acollit el congrés, L’Hospitalet de Llobregat i Barcelona. A continuació, durant les dues jornades a la Farga de L’Hospitalet, es van dur a terme un bon nombre de presentacions, col·loquis, debats i intercanvis d’experiències. També va haver-hi temps per a una mostra d’entitats, la qual va servir per conèixer experiències, publicacions i la feina que realitzen algunes fundacions, federacions, cooperatives, associacions i empreses socials en diversos àmbits, així com per participar activament en algun dels debats que estan a l’agenda del Tercer Sector, com són la creació de nous drets per tal garantir la igualtat d’oportunitats.

Alguns dels reptes que el congrés ha fet palès són la pobresa estructural, la pobresa energètica, la situació laboral dels mateixos professionals dels serveis socials o la manca de flexibilitat pel que fa als sistemes de col·laboració i de treball en xarxa entre el sector públic i privat. A més a més, també es va parlar de com incorporar i aprofitar les noves tecnologies, com col·laborar més i millor amb les comunitats on s’actua, com ser més permeable a les necessitats de les persones, com crear espais i oportunitats per a la seva participació en els processos, etc.

Durant congrés s’ha conegut el baròmetre del Tercer Sector, les publicacions editades per l’Observatori del Tercer Sector, així com algunes de les tendències actuals, com són la integració de les polítiques de benestar social, de salut i d’ocupació. En definitiva, el congrés ha servit per conèixer algunes de les demandes més urgents en aquest àmbit, per afrontar noves vies d’inversió i finançament i per reforçar les estructures de relació, participació i gestió entre entitats i professionals. De fet, una de les conclusions del congrés és que, més enllà  de reforçar la col·laboració entre el sector públic i privat, cal cercar una col·laboració més estreta amb les persones de la comunitat en la qual s’actua.

El Tercer Sector agrupa a més de 3000 entitats de tot el territori català que realitzen una tasca del tot essencial per respondre, alleugerir i solucionar situacions difícils i complexes de centenars de milers de persones que no tenen les seves necessitats bàsiques cobertes i que, per raó d’una malaltia, una discapacitat, una situació de manca d’habitatge, d’exclusió social i/o pobresa, etc. es troben en una situació de vulnerabilitat i de risc d’exclusió social.

Per a més informació sobre el congrés, el seu programa i resultats, podeu consultar el web del congrés o bé la nota de premsa de la Taula del Tercer Sector.

Lluc Martí