La Unió Europea i les organitzacions no governamentals ofereixen moltes oportunitats per a les persones joves: adolescents, estudiants, acabats de graduar i tots els i les joves interessats en el desenvolupament personal, millorar els seus coneixements, millorar la seva trajectòria professional o interessats en el voluntariat.

Hi ha diferents programes dirigits a grups d’edat específics i destinats a donar suport a la forma tradicional d’educació o pràctiques, però també l’aprenentatge informal, no formal i les competències transversals.

1. Estudiar a l’estranger

Programa Erasmus+: estudiar a l’estranger és una part fonamental d’Erasmus+ i s’ha demostrat que té un efecte positiu en les perspectives laborals posteriors. També és una oportunitat per millorar les habilitats lingüístiques, guanyar confiança en un mateix i independència i submergir-se en una nova cultura. Hi ha oportunitats disponibles per a estudiants a nivell de llicenciatura, mestratge o doctorat. Més informació aquí.

2. Oportunitats de voluntariat

-Cos Europeu de Solidaritat: si tens entre 18 i 30 anys i busques una oportunitat per ajudar a la comunitat en general, a Europa i més enllà, el Cos Europeu de Solidaritat pot ser ideal per a tu.

Hi varietat de projectes perquè puguis triar el més proper als teus interessos i perfil. Participar en un projecte de voluntariat ESC és també l’oportunitat de generar canvis mentre desenvolupes les teves habilitats i competències. Més detalls aquí.

EU Aid Volunteers: milions de persones a tot el món es veuen afectades per crisis i desastres naturals. La UE i els seus Estats membres es troben entre els principals donants d’ajuda humanitària del món.

Es proporciona assistència humanitària a les persones afectades per desastres naturals i provocats per l’ésser humà, amb especial atenció a les víctimes més vulnerables. Els participants en la iniciativa EU Aid Volunteers han de ser majors de 18 anys i ser ciutadans d’un Estat membre de la UE o residents de llarga durada a la UE. Més informació aquí.

UN Youth Volunteers: els i les joves voluntaris de les Nacions Unides tenen entre 18 i 29 anys i treballen amb agències de les Nacions Unides a la primera línia de les operacions polítiques, humanitàries i de desenvolupament. Com a persona Jove Voluntària de les Nacions Unides, ajudaràs a promoure la pau i el desenvolupament sostenible, ja sigui en el teu propi país o en un altre país del món. Ajudaràs a les persones a tenir vides i comunitats més saludables i segures per poder abordar millor els desafiaments presents i futurs. Més detalls aquí.

3. Oportunitats de pràctiques

En termes de formació, hi ha moltes accions diferents per a estudiants i acabats de graduar. Pots buscar pràctiques a curt termini (per exemple, que durin 1 setmana), o pràctiques que durin uns mesos o fins i tot un any complet.

Erasmus+ dóna suport als períodes de pràctiques a l’estranger per a estudiants actualment matriculats en institucions d’educació superior en països de el programa, a nivell de llicenciatura i mestratge, així com per a candidats a doctorat. Aquestes oportunitats també estan obertes als acabats de graduar. Més informació aquí.

4. Oportunitats laborals

EURES: llançada el 1994, EURES és una xarxa de cooperació europea de serveis d’ocupació, dissenyada per facilitar la lliure circulació de treballadors. La xarxa sempre ha treballat dur per garantir que els i les ciutadans europeus puguin beneficiar-se de les mateixes oportunitats, tot i les barreres de l’idioma, les diferències culturals, els desafiaments burocràtics, les diverses lleis laborals i la manca de reconeixement de certificats educatius en tot Europa. Pots buscar les oportunitats de treball en els països membres i socis de la Unió Europea aquí.

Si estàs interessat/da a participar en algun dels programes esmentats anteriorment o en conèixer les diferents oportunitats que porta a terme la FCV, no dubtis a consultar la nostra página web i posar-te en contacte amb nosaltres.