Resultats de l’avaluació final realitzada pels participants