Objectius assolits amb bona nota!

Per a la FCV és important que, en el moment d’organitzar una activitat en associació amb altres entitats de diversos països, totes les entitats coneguin, comparteixin i vulguin aconseguir uns objectius clars i concrets, i per això promovem la reflexió i l’intercanvi d’opinions sobre els mateixos objectius, abans i a l’inici de l’activitat, per ser realistes i perquè totes les entitats promotores, així com els mateixos participants puguin aportar els seus propis objectius.

En coherència amb això, sempre en l’últim dia preguntem a tot el grup pel seu nivell de satisfacció respecte a tots i cadascun dels objectius. Comptats els resultats de l’avaluació final, realitzada per tot el grup de forma anònima, podem dir que, tot i la complexitat dels objectius, els hem complert amb nota.

Respecte a l’objectiu de “donar poder a les entitats per a reflexionar sobre els canvis que necessiten realitzar, a nivell organitzatiu i a nivell de gestió dels programes de voluntariat realitzats per persones joves”, el resultat va ser de 4,2 (sobre 6), que equival d’un 7 (sobre 10). Respecte a l’objectiu d’ “analitzar el suport ofert a les persones joves voluntàries perquè siguin agents de canvi en les seves comunitats” el resultat va ser de 4,58; que equival a un 7,6.

Respecte a l’objectiu d’”intercanviar pràctiques i experiències per ajudar les persones joves a desenvolupar les seves competències clau, incloent el motivar-les i ajudar-les a canviar“, el resultat va ser de 4,89 que equival a un 8,1. Respecte a l’objectiu d’ “ajudar a les organitzacions a crear noves oportunitats d’acció voluntària on les persones joves puguin assolir canvis tangibles a nivell social“, el resultat va ser 4,58, que equival, de nou, a un 7,6. I, finalment, respecte a l’objectiu general de “promoure la cooperació i el treball en xarxa entre entitats de base voluntària a escala europea“, el resultat va ser 5,21, que equival a un 8,7.

Vam preguntar també sobre objectius més específics en una última pregunta, dedicada a valorar si el seminari va servir per “intercanviar experiències i informació sobre les pràctiques i rutines útils per assolir canvis a escala individual, organitzativa i comunitària; identificar, gestionar i reconèixer l’efecte social i educatiu de les accions voluntàries; recopilar i compartir mètodes i eines innovadores per assolir aquests objectius ” el resultat va ser 4,95, que equival a un 8,2.

Així doncs,per una banda, podem afirmar que el seminari ha servit a les 12 entitats promotores per a “promoure la cooperació i el treball en xarxa a escala europea” i, per una altra banda, hem de dedicar més esforços per, en una propera activitat millorar en “donar poder a les entitats per a reflexionar sobre els canvis que necessiten realitzar, a nivell organitzatiu i a nivell de gestió dels programes de voluntariat juvenil”, valorat ‘només’ en un 7 sobre 10, o bé ser més realistes sobre les limitacions pròpies i d’una activitat limitada en el temps i en els recursos disponibles.

Més enllà dels bons resultats de l’avaluació, confiem que el seminari hagi servit per reflexionar sobre l’important que és entendre el canvi com a oportunitat per al desenvolupament sostenible de les entitats, com a font d’aprenentatge i com a competència per adaptar-se a una realitat cada cop més difícil i complexa. Gràcies de nou a tots els/les participants i a totes les entitats promotores pel seu compromís amb els objectius del seminari, per la seva capacitat de treballar en equip, per les seves importants contribucions al llarg de l’activitat.

Resultats de l’avaluació final realitzada pels participants

Lluc Martí

Coordinador del seminari.