La Fundació Catalunya Voluntària està impulsant i participant com una de les entitats soòcies en el projecte internacional ‘Mainstreaming Peace Education – MPE’, un projecte de llarga durada realitzat en col·laboració amb altres 4 entitats no governamentals juvenils, d’Alemanya, Geòrgia, Hongria i Polònia, amb l’objectiu de fomentar la cultura de pau, que lamentablement està molt lluny de ser la cultura dominant, en un context en la cultura de guerra triomfa des de fa milers d’anys, glorificant les relacions de poder basades en la violència i construint narratives on el positiu es resoldre un conflicte fent ús de més violència que el teu ‘enemic’. Per canviar el paradigma cultural i passar d’una societat (cultura/economia) que es fonamenta en la guerra i la violència a una societat basada en la pau i en l’acord, una eina molt poderosa és l’educació, raó per la qual la FCV forma part. des de fa més d’una dècada, d’un grup informal d’entitats de diversos països que promouen iniciatives de les quals han sorgit dues publicacions, destinades a donar suport a líders i educadors/as a desenvolupar programes d’educació per a la pau i iniciatives de pau liderades pels joves. 

Realitzat amb el suport del programa E+ de la Comissió Europea i de l’Agència Nacional húngara, ‘MPE’ té els següents objectius:

  • Crear recursos educatius per a programes d’educació per a la pau enfocats al desenvolupament de competències dels/les joves.
  • Establir una comunitat internacional de pràctica que comparteixi els aprenentatges sobre l’educació per a la pau com instrument de desenvolupament comunitari.
  • Facilitar el reconeixement de l’educació no formal com eina per a l’educació per a la pau i l’apoderament dels/les joves.

Com a resultat de les contribucions de les 5 entitats i el suport de persones expertes (educadors/es, investigadors/es), altres entitats de la societat civil i altres parts interessades, es preveu que el projecte ‘MPE’ generi els següents resultats:

  1. Un recurs educatiu obert i en línia, sobre desenvolupament comunitari i iniciatives de pau liderades per joves, que combini l’educació per a la pau i la metodologia d’aprenentatge no formal, útil per augmentar les habilitats dels treballadors/es i educadors /es juvenils, tant per organitzar activitats educatives com iniciatives de pau liderades per joves.
  2. Un marc de competències per a la pau per a educadors/es.
  3. Un mecanisme de reconeixement, avalat i recolzat per les autoritats nacionals i internacionals.

Si voleu conèixer-ne més, podeu descarregar gratuïtament els manuals, editats per European Intercultural Forum (Alemanya): ‘Integració de l’educació per a la pau en el treball juvenil, metodologies, enfocaments i visions’: en anglès: Mainstreaming Peace Education in Youth Work, methodologies, approaches and visions i ‘Dissenya un Aprenentatge per a la Pau’ en anglès ‘Design Learning for Peace‘.

Per saber més sobre aquesta iniciativa i si vols formar-ne part, envia’ns un correu electrònic a projectes@catalunyavoluntaria.cat (Lluc).