Curs de formació internacional ‘How To Mainstream Media Literacy and Thinking Competences?’

La Fundació Catalunya Voluntària està duent a terme el projecte ‘Mainstreaming Media Literacy and Thinking Competences’ en associació amb 4 entitats juvenils I no governamentals més, de Grècia, Portugal, Itàlia I Hongria.

L’iniciativa té com a objectiu recopilar I crear noves eines I activitats educatives que ajudin al sector no lucratiu juvenil i al sector educatiu (reglat, no reglat i informal), a organitzar noves activitats enfocades en la millora i desenvolupament ambdues competències que donen títol al projecte i sobre les quals giren el conjunt de les seves activitats .

La iniciativa, realitzada amb el suport del programa Erasmus + de la Comissió Europea inclou diferents trobades i activitats que tenen lloc a les 5 ciutats participants: Palermo, Budapest, Salònica, Barcelona i Amarante, així com a nivell internacional, la propera d’elles del 16 al 21 de febrer a Vilanova i la Geltrú (Barcelona): El curs de formació ‘How To Mainstream Media Literacy and Thinking Competences?’, reunirá a 21 treballadors juvenils i persones joves, incloent el mateix equip internacional que gestiona el projecte, facilitador del curs.

El curs té com a objectiu principal crear l’equip de treball responsable d’organitzar dues activitats a la primavera del 2022 en cadascun dels 5 països participants. 

L’activitat servirà per aprendre les tècniques i metodologies no reglades i interculturals que ens d’ajudar a dur a terme les activitats, valorar i recollir els resultats, per tal d’elaborar de forma col·laborativa un manual o capsa d’eines. Aquest manual, que confiem poder presentar al setembre del 2022, recollirà algunes de les teories, activitats i metodologies apreses i posades en pràctica i será el resultat del treball de 3 equips internacionals: l’equip de gestió, l’equip d’ experts i l’equip de treballadors juvenils, entre 15 i 20 persones en total, que sortirà d’aquest curs.

Si formes part d’una entitat de joves que vol participar en la iniciativa i vols formar part d’aquest equip i participar en la principal acció formativa, t’encoratgem a consultar la fitxa informativa del curs en aquest enllaç.

La raó de ser de la iniciativa és ajudar a reforçar unes capacitats (coneixements, actituds, habilitats i interessos) que considerem del tot cabdals per poder gestionar tota la informació que rebem cada dia, per distingir informació i opinió, per saber llegir entre línies i detectar les notícies falses i discursos de l’odi i de la por, i, en definitiva, per desenvolupar un pensament més crític, cívic i responsable, i ser menys fàcilmeent manipulables i, per tant, una mica més lliures.

Per a les 5 entitats, en coherencia amb la pràctica i defensa de la metodología no reglada que, com molts sabeu, es fonamenta en la reflexió i en l’acció, entenem que crear noves activitats que ajudin a desenvolupar les capacitats del pensament, així com la seva estreta relació amb altres competències, té un valor que va més enllà de la persona que aprèn i beneficia el conjunt de la societat, pràcticament indefensa davant dels poders que empren la manipulació de forma normal, quotidiana i subtil. Si vols més informació sobre el conjunt de la iniciativa o sobre el curs , t’encoratgem a enviar-nos un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat o bé a omplir el següent formulari en línea.