Mainstreaming Media Literacy and Thinking Competences in Youth Work

La FCV rep el suport del programa Erasmus + de la Comissió Europea per coordinar el projecte d’associació estratègica en l’àmbit de la joventut ‘Mainstreaming Media Literacy and Thinking Competences in Youth Work’

El projecte és una iniciativa de 22 mesos de durada, organitzada per la FCV en associació amb 4 entitats no lucratives i no governamentals juvenils més amb què la FCV col·labora des de fa anys, de Grècia, Portugal, Itàlia i Hongria, totes elles amb una destacada trajectòria en el treball amb joves a escala internacional i en el desenvolupament d’accions educatives utilitzant una metodologia no reglada i intercultural.

L’objectiu principal de la iniciativa és popularitzar dues competències que considerem molt rellevants: la capacitat de pensar i d’alfabetització mediàtica.

D’una banda, pensar és una acció essencial en qualsevol procés d’aprenentatge, així com la reflexió i el feedback, i, d’una altra, considerem  molt necessari afavorir el pensament crític i donar a conèixer els beneficis de les diverses tècniques de pensament (lògic, sistèmic, lateral, positiu/negatiu).

Aquesta capacitat està relacionada amb una altra igualment necessària en les nostres societats: la de llegir i interpretar els missatges, imatges i narratives dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials, així com aprendre a actuar en contra de les mentides i notícies falses, i davant del gran nombre de narratives basades en la confrontació, l’odi i la discriminació.

Tot i que el valor de les dues competències és obvi, així com la seva relació amb drets fonamentals com són el de rebre informació veraç, llibertat d’opinió i d’expressió, participació en assumptes públics, etc.; la veritat és que no existeixen moltes eines o activitats educatives que es fixin en aquestes competències i que ajudin a treballadors juvenils i a  persones joves a esdevenir  responsables dels missatges que emeten, transmeten i reben.

Com crear noves eines educatives ens sembla útil per avançar cap a societats més democràtiques i respectuoses, recopilarem pràctiques, experiències i coneixements per crear un manual que serveixi com a guia per a organitzar noves activitats educatives (socials, culturals) que permetin difondre i desenvolupar ambdues competències.

Aquest manual, destinat a treballadors juvenils, educadors, formadors i professors, es publicarà en línia en 7 llengües (anglès, portuguès, grec, italià, hongarès, espanyol i català) abans de finalitzar el projecte, a la tardor del 2022.

Per a més informació sobre la iniciativa, poden enviar un correu electrònic a projectes@catalunyavoluntaria.cat