La FCV ha rebut el suport de la Comissió Europea per implementar el projecte d’innovació i de promoció de la creativitat en matèria de joventut ‘Fine arts for FINE Learning’ que gira al voltant de les belles arts com a font d’aprenentatge des d’una perspectiva europea.

La pràctica de les disciplines artístiques considerades com a belles arts tenen, entre moltes altres virtuts, el potencial d’oferir un tipus aprenentatge que podem considerar ‘bell’. Fem servir la paraula anglesa ‘fine’, de ‘fine arts’ (belles arts) com acrònim del tipus de formació que les 5 entitats promotores de la iniciativa volem oferir i, amb l’ajut de suport rebut per la CE, ajudar a crear, en col·laboració amb empreses culturals i joves artistes: una formació enfocada, inclusiva, nutritiva i compromesa (Focused, Inclusive, Nutritive i Engaging).

Al llarg de 12 mesos tenim previst organitzar activitats per crear punts de trobada, d’ intercanvi i d’aprenentatge mutu entre dues ‘escoles’ diferents: la de la formació no reglada i informal (coneguda també com educació en el lleure) i la de la cultura, l’art i la creativitat, dos sectors que tenen molt a compartir, que tenen elements en comú i que, sens dubte, podrien ajudar-se i col·laborar molt més entre ells.

La visió del projecte és conèixer millor el treball d’un altre sector per aprendre d’ells, de manera que, per una banda, les tècniques artístiques puguin formar part del repertori educatiu i, d’una altra, que la metodologia no reglada i informal pugui formar part del repertori de les accions realitzades per artistes i empreses culturals.

Les activitats que volem dur a terme, tant en l’àmbit local com internacional, han de servir-nos per oferir nous aprenentatges, adaptats a les necessitats educatives de les persones joves en primer lloc, i, també, dels mateixos/es educadors/es, artistes i agents culturals, reforçant les seves capacitats professionals,  pedagògiques i de resiliència, per estar més ben preparats davant de les transformacions socials, digitals i econòmiques que tenen lloc avui en dia, en un context certament difícil com a resultat de les diverses crisis, de forma que les seves actuacions assoleixin un major impacte i formin part de la solució als reptes comunitaris, climàtics i del territori.

Les principals activitats de la iniciativa, que tindran lloc de forma simultània a 5 països europeus (també a Itàlia, Grècia, Hongria i Portugal) són, en primer lloc, crear els equips de treball en cadascun dels països, per tal d’ organitzar activitats en format presencial i en línia, amb l’ objectiu de crear i posar en pràctica eines útils per oferir un tipus d’aprenentatge diferent i complementari al que tots i totes estem acostumats.

Un dels resultats de la iniciativa al qual ens hem compromès les 5 entitats promotores és crear un manual de forma col·laborativa, que es publicarà en línia a finals de l’any 2022 en les 7 llengües de la iniciativa: anglès, català, castellà, grec, portuguès, hongarès i italià, amb les contribucions de desenes d’organitzacions i de persones joves dels 5 països participants.

També podem avençar que estem preparant un curs de formació internacional i que, cap al final del projecte, tindran lloc a Budapest, Palermo, Amarante, Salònica i Barcelona jornades on presentarem algunes de les experiències, activitats realitzades i eines creades per la iniciativa, incloent l’esmentat manual.

Si la teva vocació és transformar la realitat mitjançant les arts; si vols desenvolupar les teves competències artístiques i pedagògiques, si vols formar part de la iniciativa i ajudar-nos amb la teva experiència, t’encoratgem a completar el següent formulari en línia amb les teves dades de contacte, per tal de convocar-te a una sessió informativa en línia i conèixer millor la teva disponibilitat i interessos.

Els únics requisits són poder comunicar-se en català, castellà o anglès i tenir més de 16 anys.

Més informació aquí.

Per a més informació sobre la iniciativa pots enviar un correu electrònic a projectes@catalunyavoluntaria.cat