Dates del projecte i lloc de realització: La jornada tindrà lloc el dijous 17 de juny del 2021 a Barcelona.

Entitats sòcies/participants: som 7 entitats en total, membres de la REFAL de Catalunya, amb ArtiXoc, Irenia-Jocs de Pau, Associació Creart, Associació Mescladís, Servei Civil Internacional de Catalunya, Fundació Catalunya Voluntària i Associació Cultural per a la Cooperació al Desenvolupament Azahara.

Breu descripció (de què tracta el projecte): La FCV coordina l’organització d’una jornada intensa de debat i d’intercanvi, on 21 persones, professionals de les 7 entitats promotores, compartirem experiències i coneixements, presentarem activitats, identificarem les claus de l’èxit d’aquestes activitats, discutirem el seu grau d’adaptació als contextos socioculturals i, més específicament, als reptes actuals que afecten el col·lectiu de persones migrades i refugiades.

Tenim previst reflexionar, debatre i compartir idees per tal d’arribar conclusions i avençar en la promoció de noves iniciatives de futur, de manera conjunta i mirant més enllà del nostre àmbit d’actuació i d’experiència.

L’activitat compta amb el suport de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh, convocatòria per a projectes interculturals de la ReFAL (reunions descentralitzades)

Objectius principals: Els dos objectius principals de la jornada són:

1) Aprendre sobre la qüestió del refugi i els reptes relacionats amb la migració sobre la base de l’experiència, coneixements i trajectòria de les 7 entitats que organitzen la jornada, membres de la xarxa REFAL (no cal ‘reinventar la roda’).

2) Analitzar la utilitat i aprofitament de les accions que les entitats duen a terme i millorar el treball en xarxa entre les mateixes entitats amb vista a futures col·laboracions.

Resultats esperats: La jornada ofereix noves solucions i respostes als reptes de les mateixes entitats per tal de donar resposta a algunes de les necessitats que tenen les persones migrades i refugiades a Catalunya, des d’experiències i perspectives tan diverses com són les pròpies de cadascuna de les entitats promotores.

Durant la jornada, les activitats permetran intercanviar informació rellevant sobre el treball que les entitats realitzen, en un procés guiat per un equip de facilitadors, de manera que sortirem amb propostes per realitzar noves activitats i projectes, conclusions rellevants pel conjunt del tercer sector i altres resultats desitjats per les pròpies entitats.

Tenim previst realitzar un vídeo curt i un informe descriptiu de la jornada, amb informació sobre les presentacions, conclusions i resultats de l’activitat.